Olet täällä

Murtomäki 2 tuulivoiman osayleiskaava

Murtomäki 2 tuulivoiman yleiskaavan hankkeen tiedot ja käsittelyvaiheiden materiaalit on koottu tälle hankesivulle. Täältä löytyy ajantasainen tieto kaavaprosessista koko kaavaprosessin ajan.

YIT Suomi Oy suunnittelee enimmillään 17 tuulivoimalan tuulivoimapuistoa Pyhäjärven Murtomäen alueelle.

Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Murtomäki 2 tuulivoimapuisto kattaa noin 2 665 hehtaarin laajuisen alan. Tuulivoimapuisto sijoittuu yksityisten maanomistajien, Metsähallituksen ja muutaman muun metsätaloutta yritystoimintana harjoittavan yrityksen maille.

Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuulivoimapuiston rakentamiselle.

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa yhteismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) liitetään ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa YVA-selostus liitetään kaavan valmisteluaineistoon. Menettelyn tuotteena syntyy osayleiskaava ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.

Kaupunki toimii prosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemisten lisäksi myös YVA-kuulemiset. Yhteismenettely on sovittu 9.11.2021 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.

Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.

OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.

Tekninen lautakunta käsitteli Murtomäki 2 osayleiskaavan luonnoksen ja ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja asettaa ne nähtäville 1.2 - 29.3.2023 väliseksi ajaksi. Nähtävilläolon aikana järjestettiin yleisötilaisuus keskiviikkona 1.3.2023 klo 17.00 alkaen Pyhäjärven kaupungintalolla valtuustosalissa.

                                                    

Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 30.11.2021.

 

Liitetiedostot: