Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet
 
Underground Rescue
Hankkeen tavoitteena on kehitttää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Kohderyhmänä mm. kaivosyhtiöt ja niiden aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, energiateollisuus,
ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, tutkimuslaitokset ja alueelliset palo & pelastuslaitokset. Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen 25.6.2019 ja hankkeen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) 7 §:n nojalla tukea yhteensä 213 250 € vuodelle 2019.

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2019 – 31.12.2021
Hankkeen kokonaisbudjetti: 739 228€
Hankkeen kumppanit: J&T Technology Oy, Posiva Oy, Agnico Eagle Oy, Anglo American Exploration – Finland AA Sakatti Mining Oy, Sotkamo Silver AB, M-Solutions Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Dräger Finland Oy, Heat-It Oy, Pyhäjärven kaupunki, Suomen Palopäällystöliitto SPPL, Centria Ammattikorkeakoulu Oy, Oulun Yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti  ja Nihak Ry.

Hankkeen esite on saaatavilla täällä.

Hankkeen virallinen tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Risto Mäkeläinen, +358 40 620 5682, risto.makelainen@pyhajarvi.fi