Olet täällä

Projektit ja hankkeet

Pyhäjärven kaupungin hallinnoimat ja sen osallisena olevat kehittämishankkeet
 
Underground Rescue
Hankkeen tavoitteena on kehitttää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Kohderyhmänä mm. kaivosyhtiöt ja niiden aliurakoitsijat, rakennusteollisuus, energiateollisuus, ydinvoimaloiden pelastusyksiköt, tutkimuslaitokset ja alueelliset palo & pelastuslaitokset. Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen 25.6.2019 ja hankkeen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt hankkeen toteuttamista varten EAKR:n ja valtion rahoitusta yhteensä enintään 517 502 €.

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2019 – 30.09.2022
Hankkeen kokonaisbudjetti: 739 228€
Hankkeen kumppanit: TVO Oyj, Respetra Oy, FirePRO Finland Oy, Normet, Nepean Conveyors Oy, Infra ry, Posiva Oy, Agnico Eagle Oy, Anglo American Exploration – Finland AA Sakatti Mining Oy, Sotkamo Silver AB, M-Solutions Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Dräger Finland Oy, Pyhäjärven kaupunki, Suomen Palopäällystöliitto SPPL, Centria AMK, Oulun Yliopisto Kerttu Saalasti Instituutti ja Nihak Ry.

Hankkeen esite on saaatavilla täällä.

Hankkeen virallinen tiedotustaulu on saatavilla täällä.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Veeti Kokkonen +358 40 357 9416


Callio Energy Park
Hankkeen tavoitteena on kehittää Pyhäsalmen kaivosalueelle ja lähiympäristöön uusiutuvan energian liiketoimintakonsepti. Ainutlaatuinen infrastruktuuri mahdollistaisi houkuttelevan toimintaympäristön teollisen mittakaavan investoinneille, joka sisältäisi eko- ja energiatehokkaita ratkaisuja puhtaan kiertotalouden kestävillä periaatteilla.

Hanke on saanut positiivisen rahoituspäätöksen (yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen) 14.10.2020 Pohjois-Pohjanmaan Ely – keskukselta. Callio Energy Park selvityksen päätoteuttajana on Pyhäjärven kaupunki.

Lisäksi hankkeen yksityisiä yritysrahoittajia ovat Loiste Oy, Pyhäsalmi Mine Oy, Suomen Voima Oy, YIT Oyj, Nihak Ry ja Pyhäjärven kaupunki.

Hankkeen edetessä yhteistyötä tiivistetään yritysten kanssa ja sitä kautta luodaan pohjaa liiketoiminnallisiin mahdollisuuksiin hankkeen päätyttyä.

Hankkeen toteutusaika: 01.01.2021 – 31.12.2022
Hankkeen kokonaisbudjetti: 171 350 €

Lisätiedot: Projektipäällikkö Terho Kivimaa, +358 40 5369238, terho.kivimaa@pyhajarvi.fi
 


FutureMINE

FutureMINE-projektin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat kaivosteknologian innovaatioiden tulevaisuus sekä niiden testaustarpeet ja vaatimukset. Tämän lisäksi tavoitteena on luoda ymmärrys ja selkeä tiekartta, kuinka rakentaa maailman paras testiympäristö uuden kaivosteknologian testaamiseen Pyhäsalmen kaivoksessa.

Hankkeen ensimmäisessa TestMINE vaiheessa 2021 – 2022 suoritetaan teknisiä vaatimusmäärittelyjä ja yrityskartoituksia sekä mallinnetaan Callion visio ja tiekarttamainen etenemissuunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2025 mennessä. FutureMINE hanke 2023 – 2025  muodostaa aktiivisen innovaatio- ja yhteistyöverkoston kumppanien välillä ja toteuttaa tiekartan mukaiset investointi- ja kehittämispanostukset alueellisten ja kansallisten sekä kansainvälisten yrityksien ja tutkimuskumppanien kanssa.

Projektin esiselvityksen tuloksena on etenemissuunnitelma vuosille 2021 – 2025 ja FutureMINE-testiympäristökonseptin mallintaminen. Vasinaisen FutureMINE konsortion koostaminen ja hankkeen valmistelu aloitetaan vuoden 2021 aikana TestMINE hankkeen myötä.

TestMINE toteutusaika: 1.08.2021 – 31.7.2022

TestMINE kokonaisbudjetti: 62 000€

TestMINE yrityskumppanit: Pyhäsalmi Mine Oy, Edzcom Oy, Sandvik Oy, Normet Oy, M-Solutions Oy, BioSO4 Oy, Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy 

TestMINE valmisteluhankkeen virallinen esite on saatavilla täällä.

LISÄTIETOJA:
Kehitysjohtaja ja TestMINE projektikoordinaattori Sakari Nokela, +358 40 180 9511, sakari.nokela@pyhajarvi.fi