Esityslistat ja pöytäkirjat

Päätöksenteko

Kaupungin eri toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat on julkisesti nähtävänä kaupungin internetpalvelussa. Esityslistat korvautuvat pöytäkirjoilla näiden valmistuttua. Pöytäkirjat julkaistaan pääsääntöisesti internettiin kokouksen pöytäkirjantarkistuksen jälkeen. Kokousten pöytäkirjat, niiltä osin kuin päätökset ovat julkisia, ovat myös yleisesti nähtävänä hallintokuntien toimistoissa alla mainittuina aikoina.

Kaupungin virastot ja toimistot ovat pääsääntöisesti avoinna klo 9.00 - 15.00.

Esityslistat ja pöytäkirjat