Kaavamuutokset

Pyhäjärven kaupungin käynnissä olevat kaavaprosessit

 

Valtateiden risteysalueen asemakaavan muutos

Kaavamuutoksella tarkistetaan tilanne jo toteutuneen biokaasuvoimalan osalta. Kaava-alueeseen
lisätään kaupungin omistukseen siirtyneet kiinteistöt 95:14 ja 117:16 ja samalla tarkistetaan
tonttijakoa Ouluntien ja Liiketien väliseltä alueelta.

Sahan alueen asemakaavan kortteleiden 1613 ja 1027 muutos

Tekninen lautakunta käsitteli sahan alueen kortteleiden 1613 ja 1027 kaavan muutoksen OAS, osallistumis ja arviointisuunnitelman 21.2.2023. OAS asetetaan nähtäville 8.3 - 8.4.2023 väliseksi ajaksi.

 

Nurmesneva tuulivoiman osayleiskaava

Nurmesneva osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Kokkopetäikkö tuulivoiman osayleiskaava

Kokkopetäikkö osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Leppämäki tuulivoiman osayleiskaava

Leppämäki osayleiskaavan osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Murtomäki 2 tuulivoiman osayleiskaava

Murtomäki 2 osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Itämäen tuulivoiman osayleiskaava

Itämäen tuulivoiman osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Hautakangas- Harvankangas tuulivoiman osayleiskaava

Hautakangas- Harvankangas osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Hallakallion tuulivoiman osayleiskaava

Hallakallion osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

 

Moskuankankaan tuulivoiman osayleiskaava

 

Moskuankankaan osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.

Uposenmäen tuulivoiman osayleiskaava

Uposenmäen osayleiskaavan asiakirjat ja tilanne selviää hankkeen omalta sivulta.