Olet täällä

Kaavamuutokset

Pyhäjärven kaupungin käynnissä olevat kaavaprosessit

 

Ruotasen asemakaavan muutos ja maanalainen asemakaava

Ruotasen asemakaavan laajennus ja maanalainen asemakaava on ehdotusvaiheessa

 

Hautakankaan tuulivoiman osayleiskaava

Hautakankaan osayleiskaavan osallitumis ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman YVA-ohjelma on valmistelussa

 

Pyhäsalmen asemakaavan korttelit 1320 - 1322 muutos

Sairaalan alueen asemakaavanmuutos on ehdotusvaiheessa