Olet täällä

Hankkeet

 

 

 

 

OSAAVA OULUN ETELÄINEN IV-HANKE AJALLA 1.5.2014 - 31.12.2015


AJANKOHTAISTA

Hanke päättynyt!

KOULUTUKSET

*Toteutuneet*
Ke 25.11.2015
Yhteistoiminnallisen prosessin ohjaaminen ja uudet työtavat käytännössä, Haapajärvi
To 26.11.2015 Yhteistoiminnallisen prosessin ohjaaminen ja uudet työtavat käytännössä, Ylivieska 
Tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen vahvistuskutsussa.
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö. 
Ilmoittautuminen 11.11.2015 mennessä.

To 10.12.2015 Vuorovaikutuksen sietämätön keveys, Pyhäjärvi
Pe 11.12.2015 Vuorovaikutuksen sietämätön keveys, Ylivieska
Tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen vahvistuskutsussa.
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö.
Ilmoittautuminen 26.11.2015 mennessä.

Ma 16.2.15 OPS2016 koulutuspäivä opetustoimen johdolle
* Ilmoittautuminen 28.1. mennessä.

Ke 11.3.15 (Huom! koulutus siirtynyt, aikaisemmin ilmoitettu 29.1.)
Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyö, oppimisen arviointi ja koulunkäynnin
tuki uudistuvassa opetussuunnitelmassa
* Ilmoittautuminen 23.2. mennessä

Ti 2.6.15 Koulunkäyntiavustajien ja apip-ohjaajien työpajapäivä, Ylivieska
Ke 3.6.15 Koulunkäyntiavustajien ja apip-ohjaajien työpajapäivä, Pyhäjärvi
Ilmoittautuminen kootusti kunnittain.

Ma 7.9.2015 Toimintakulttuuri esi- ja perusopetuksessa, Ylivieska
Ti 8.9.2015 Oppimisen arviointi uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, Ylivieska
Ke 9.9.2015 Toimintakulttuuri esi- ja perusopetuksessa, Pyhäjärvi
To 10.9.2015 Oppimisen arviointi uusien opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti, Pyhäjärvi
Kohderyhmä: hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö.
Ilmoittautuminen 24.8.2015 mennessä.
 
Ti 29.9.2015 Monilukutaito osana laaja-alaista osaamista, Pyhäjärvi
Ke 30.9.2015 Monialaiset oppimiskokonaisuudet oppivassa yhteistyössä, Pyhäjärvi
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien rehtorit, luokan- ja aineenopettajat
sekä erityisopettajat ja oppilashuollon henkilöstö.
Ilmoittautuminen 11.9.2015 mennessä
 
To 19.11.2015 Martti Hellströmin luento, Nivala
Tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen vahvistuskutsussa.
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien rehtori, luokan- ja aineenopettajat sekä
erityisopettajat ja oppilashuollon henkilöstö.
Ilmoittautuminen 3.11.015 mennessä.

HANKKEEN AIKANA TAPAHTUNUTTA
Hanke käynnistynyt toukokuussa 2014. Syksyn aikana on viety OPS-työprosessia eteenpäin ja suunniteltu OPS-työtä tukevaa koulutusta. Laatukriteerien arviointimenetelmiä on kehitetty ja laajennettu ne koskemaan myös aamu- ja iltapäivätoimintaa.

Alueen verkostoitumista vahvistettu järjestämällä työpajamuotoista täydennyskoulutusta opetustoimen henkilöstölle Pyhäjärvellä ja Ylivieskassa.

Osaava-hankkeelle on haettu jatkorahoitusta, josta on saatu myönteinen päätös.
"Osaava Oulun Eteläinen V-hanke ajalla 1.9.2015 - 31.12.2016".

RAPORTOINTI
Raportointi valmis!

YLEISTÄ HANKKEESTA

Hankkeeseen on saatu rahoitus Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta ja lisäksi mukana olevat kunnat osoittavat
hankkeelle omarahoitusosuuden.

Mukana hankkeessa ovat Oulun Eteläisen alueen kunnat; Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala,
Merijärvi, Oulainen, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska.

Oulun Eteläisellä alueella edellä mainituissa kunnissa on tiivistetty yhteistyötä opetustoimen kehittämisessä ja täydennyskoulutuksen järjestämisessä. Alue sijaitsee etäällä yliopistojen ja korkeakoulujen tarjonnasta.
Alueella halutaan tarjota ajantasaista opetusta, joka edellyttää riittäviä mahdollisuuksia mm. täydennyskoulutukseen osallistumiseen. Yhteistyötä on tehty jo usean vuoden ajan ja toimintamallia henkilöstökoulutuksen järjestämiseksi on kehitetty. Kunnat ovat yhteistyössä kehittäneet mm. perusopetuksen laatutyötä sekä järjestäneet henkilöstölle työhyvinvointia tukevaa ja tietoyhteiskuntaosaamista lisäävää täydennyskoulutusta.

Tällä hankkeella kehitetään verkostomaista yhteistyötä edelleen toiminnan tehostamiseksi ja alueen toiminnan kehittämiseksi.  Hankkeella  kehitetään alueen käytäntöjä sekä edistetään henkilöstön työssä jaksamista, tarjoamalla työhön hyviä käytännön malleja ja työtapoja, joiden avulla oman työn suunnittelu helpottuu. Kehittämistoimenpiteillä luodaan mahdollisuus omien kokemusten jakamiseen ja hyödyntämiseen sekä alueen kehittämistarpeiden esille tuomiseen. Hankkeen ohjausryhmä koostuu mukana olevien kuntien sivistysjohtajista.

*  Ohjausryhmä
Kai Perttu (Alavieska, Ylivieska)
Veijo Tikanmäki (Haapajärvi)
Esa Siirilä (Kalajoki)
Kari Oikarinen (Kärsämäki)
Jari Ylikulju (Merijärvi)
Riitta Viitakangas (Nivala)
Minna Vilenius (Oulainen)
Jukka Lehtosaari (Pyhäjärvi)
Juhani Tilli (Reisjärvi)
Matti Saarenpää (Sievi)

*  Yhteystiedot
Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari, puh. 044 45 7636, s-posti: jukka.lehtosaari@pyhajarvi.fi
Koulutussuunnittelija Minna Saharinen, puh. 044 775 6931, s-posti: minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 

 

 

 

OSAAVA OULUN ETELÄINEN V-HANKE AJALLA 1.9.2015 - 31.12.2016

Ilmoittautumiset koulutuksiin
kesayo@pyhajarvi.fi
044 445 7631

Mukana hankkeessa ovat Oulun Eteläisen alueen kunnat; Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska.

AJANKOHTAISTA

* Hanke päättynyt!

* Raportointi valmis!
KOULUTUKSET

Opettajan digiloikka
Ma 19.9.2016
klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
Ke 21.9.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen vahvistuskutsussa.
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö.
Ilmoittautuminen 2.9.2016 mennessä.

Opettajan digitaalinen työkalupakki
Ti 11.10.2016 klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
Ke 19.10.2016 klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
Ti 1.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
To 17.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
Ma 10.10.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Ti 18.10.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Ke 02.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Ke 16.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen vahvistuskutsussa.
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien perusasteen opettajat, jotka haluavat oppia käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa monipuolisesti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
Ilmoittautuminen 21.9.2016 mennessä.

Videot opetuksessa
To 22.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
Ma 28.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Pyhäjärvi
To 3.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Ke 23.11.2016 klo 13.00 - 16.00, Ylivieska
Tarkempi paikka ilmoitetaan koulutuksen vahvistuskutsussa.
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien perusasteen opettajat, jotka haluavat oppia käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa monipuolisesti ja pedagogisesti mielekkäällä tavalla.
Ilmoittautuminen 17.10.2016 mennessä.

YLEISTÄ HANKKEESTA
Hanke syventää Oulun Eteläisen alueen kuntien sivistystoimien yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeella pyritään edistämään ja tukemaan opetustoimen henkilöstön työhyvinvointia ja kehittämään yhteisiä alueellisia käytäntöjä sekä kehittämään ja monipuolistamaan opetusta ja työn arviointia.  
               
Pohjois-Pohjanmaalla Oulun Eteläisellä alueella toimii osaava ja tehokas, vahvasti verkottunut ja koordinoitu yhteistyöverkosto opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja täydennyskoulutusten järjestämisessä.

Hankkeen hallinnoijana toimii Pyhäjärven kaupungin sivistystoimi. Pääkoordinaattorina toimii Pyhäjärven kaupungin sivistysjohtaja. Ohjausryhmänä toimivat mukana olevien kuntien sivistysjohtajat. Ohjausryhmän kokoukset toteutetaan osana jo olemassa olevan alueellisen sivistystiimin kokouksia.

Hankkeen käytännön toimijana on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Kesäyliopiston Pyhäjärven ja Ylivieskan toimistojen koulutuspäällikkö, -suunnittelijat organisoivat ja toteuttavat hankkeen toimintoja ja koulutuksia käytännössä tiiviissä yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa.

Mukana olevat kunnat osoittavat hankkeeseen resursseja opettajien työpanoksena sekä erilaisten kehittämistyöryhmien muodossa. Kuntien sivistysjohtajat ja koulutusvastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kesäyliopiston kanssa.

Hankkeeseen on saatu rahoitus Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta ja lisäksi mukana olevat kunnat osoittavat
hankkeelle omarahoitusosuuden. Hankkeen taloudellinen vastuu on Pyhäjärven kaupungilla. Talouden seurannasta vastaa Pyhäjärven kaupungin sivistysjohtaja.

* Ohjausryhmä
Kai Perttu (Alavieska, Ylivieska)
Veijo Tikanmäki (Haapajärvi)
Esa Siirilä (Kalajoki)
Kari Oikarinen (Kärsämäki)
Jari Ylikulju (Merijärvi)
Riitta Viitakangas (Nivala)
Minna Vilenius (Oulainen)
Jukka Lehtosaari (Pyhäjärvi)
Juhani Tilli (Reisjärvi)
Matti Saarenpää (Sievi)

*  Yhteystiedot
Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari, puh. 044 45 7636, s-posti: jukka.lehtosaari@pyhajarvi.fi
Koulutussuunnittelija Minna Saharinen, puh. 044 775 6931, s-posti: minna.saharinen@pyhajarvi.fi

 

 

 

 


 

 

OSAAVA OULUN ETELÄINEN VI-HANKE AJALLA 1.4.2016- 2.6.2017

Ilmoittautumiset koulutuksiin
kesayo@pyhajarvi.fi
044 445 7631

Mukana hankkeessa ovat Oulun Eteläisen alueen kunnat; Alavieska, Haapajärvi, Kalajoki, Kärsämäki, Nivala, Merijärvi, Oulainen, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi , Ylivieska, Pyhäntä ja Siikalatva.

KOULUTUKSET

Tulossa

Opettaja opettaa persoonallaan - vai opettaako?


To 4.5.2017, Pyhäjärvi
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö
Ilmoittautuminen 20.4.2017 mennessä

Tarkaavuuden ja toiminnanohjauksen huomioiminen yläkoulun/lukion opetuksessa

Ti 25.4.2017, Pyhäjärvi
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien yläkoulun/lukion henkilöstö
Ilmoittautuminen 7.4.2017 mennessä

Tarkkuuvuden ja toiminnanohjauksen huomioiminen alakoulun opetuksessa

Ma 24.4.2017, Pyhäjärvi
Kohderyhmä: Osaava-hankeessa mukana olevien kuntien alakoulun henkilöstö
Ilmoittautuminen 7.4.2017 mennessä

Peda.net peruskoulutus

To 20.4.2017, Ylivieska

To 4.5.2017, Ylivieska

To 18.5.2017, Ylivieska
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö
Ilmoittautuminen 3.4.2017 mennessäToteutuneet

Ohjelmoiti opetussuunnitelmassa


Ke 5.4.2017, Kärsämäki
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö

Ohjelmointi opetussuunnitelmassa

To 23.3.2017, Pyhäjärvi
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien alakoulun opetushenkilöstö


Arviointia OPS2016 mukaan

To 23.2.2017, Ylivieska

Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö

Digiä kouluun

To 9.2.2017, Ylvieska

Ke 22.2.2017, Ylivieska

Ti 21.3.2017, Ylivieska
Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kuntien opetustoimen henkilöstö

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Ke 15.2.2017, Reisjärvi

Ti 21.2.2017, Reisjärvi

Ke 1.3.2017, Reisjärvi

Haastavat tilanteet koulussa

Ke 15.2.2017, Ylivieska

Kohderyhmä: Osaava-hankkeessa mukana olevien kutien koulunkäynninohjaajat


YLEISTÄ HANKKEESTA
Hanke syventää Oulun Eteläisen alueen kuntien sivistystoimien yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeella pyritään edistämään ja tukemaan opetustoimen henkilöstön työhyvinvointia ja kehittämään yhteisiä alueellisia käytäntöjä sekä kehittämään ja monipuolistamaan opetusta ja työn arviointia.  
               
Pohjois-Pohjanmaalla Oulun Eteläisellä alueella toimii osaava ja tehokas, vahvasti verkottunut ja koordinoitu yhteistyöverkosto opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja täydennyskoulutusten järjestämisessä.

Hankkeen tavoitteena on syventää Oulun Eteläisen alueen kuntien sekä Haapaveden-Siikalatvan seutukunnan kuntien sivistystoimen yhteistyötä ja verkottumista;
- juurruttaa verkostotyö osaksi opetustoimen kehittämistä
- lisätä opetushenkilöstön pedagogisia valmiuksia
- varmistaa opetussuunnitelmauudistuksen laadullinen toteuttaminen alueelle
- parantaa opetushenkilöstön työssä jaksamista yhteistoiminnallisuuden avulla.

Hankkeen hallinnoijana toimii Pyhäjärven kaupungin sivistystoimi. Pääkoordinaattorina toimii Pyhäjärven kaupungin sivistysjohtaja. Ohjausryhmänä toimivat mukana olevien kuntien sivistysjohtajat. Ohjausryhmän kokoukset toteutetaan osana jo olemassa olevan alueellisen sivistystiimin kokouksia.

Hankkeen käytännön toimijana on Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto. Kesäyliopiston Pyhäjärven ja Ylivieskan toimistojen koulutuspäällikkö, -suunnittelijat organisoivat ja toteuttavat hankkeen toimintoja ja koulutuksia käytännössä tiiviissä yhteistyössä mukana olevien kuntien kanssa.

Mukana olevat kunnat osoittavat hankkeeseen resursseja opettajien työpanoksena sekä erilaisten kehittämistyöryhmien muodossa. Kuntien sivistysjohtajat ja koulutusvastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä kuntien ja kesäyliopiston kanssa.

Hankkeeseen on saatu rahoitus Pohjois-Suomen Aluehallintovirastolta ja lisäksi mukana olevat kunnat osoittavat
hankkeelle omarahoitusosuuden. Hankkeen taloudellinen vastuu on Pyhäjärven kaupungilla. Talouden seurannasta vastaa Pyhäjärven kaupungin sivistysjohtaja.

* Ohjausryhmä
Kai Perttu (Alavieska, Ylivieska)
Veijo Tikanmäki (Haapajärvi)
Esa Siirilä (Kalajoki)
Kari Oikarinen (Kärsämäki)
Jari Ylikulju (Merijärvi)
Riitta Viitakangas (Nivala)
Ville Metsäpelto (Oulainen)
Jukka Lehtosaari (Pyhäjärvi)
Aila Luikku (Reisjärvi)
Matti Saarenpää (Sievi)
Päivi Myllylä (Siikalatva)

*  Yhteystiedot
Sivistysjohtaja Jukka Lehtosaari, puh. 044 45 7636, s-posti: jukka.lehtosaari@pyhajarvi.fi
Koulutussuunnittelija Minna Saharinen, puh. 044 775 6931, s-posti: minna.saharinen@pyhajarvi.fi