Olet täällä

Varhaiskasvatus

LAPSELLA ON OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN
 
Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille.
Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista    
ja edistää hyvinvointia. 
Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua,
jossa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsi osallistuu esiopetukseen. Pyhäjärvellä esiopetusta järjestetään alakouluilla.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. 
 
Vanhemmat tai muu huoltaja  voivat  valita vanhempainrahakauden päätyttyä:
                        * hoitavatko lapsen kotona
                        * valitsevatko kunnallisen varhaiskasvatuksen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa
                        * valitsevatko yksityisen varhaiskasvatuksen yksityisen hoidon tuella
 
Lapsen kotihoitoa tuetaan
                        * lasten kotihoidon tuella
                        * kotihoidon tuen Pyhäjärven kuntalisällä
 
Perheet voivat hyödyntää myös PPKY Selänteen Perhekeskus Aarnolan palveluja
                        * avoimet perhekerhot
                        * lastenkerhot
                        * leikkikenttätoiminta kesäisin
              
 
Varhaiskasvatus - lähipalvelua lapsikuntalaisten tarpeisiin                                                       
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusta järjestetään Pyhäjärven kaupungin 1.8.2017 käyttöönottaman varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Kaikille alle kouluikäisille lapsille järjestetään mahdollisuus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa,
jota järjestetään päiväkodeissa ma -pe klo 8:30 -12:30.
Lisäksi tarjotaan laajempaa/kokoaikaista varhaiskasvatusta huoltajien työn ja/tai opiskelun tai muun perustellun syyn vuoksi. Vanhempien vuorotyön ajaksi lapselle järjestetään varhaiskasvatusta illalla, yöllä ja viikonloppuna, arki- ja juhlapyhinä.
Tällöin hoito järjestään hoitosopimuksella sovittujen aikojen mukaisesti.
Kunnallisen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi tarvitaan vanhemman tai muun huoltajan hakemus. Katso tarkemmin kohdat Varhaikasvatuksen palveluohjaus ja Varhaiskasvatuspaikan hakeminen.     
 
 
Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto sijaitsee kaupungintalolla, käyntiosoite Ollintie 26. Varhaiskasvatuksen ohjaaja vastaa varhaiskasvatuksen asiakaspalvelusta ja palveluohjauksesta.
Varhaiskasvatuksen ohjaaja tekee kiinteää yhteistyötä kunnallisten varhaiskasvatuksen yksiköiden esimiesten kanssa ja vastaa yksityisestä varhaiskasvatuksesta.
 
 
 
 
Lisätietoa pyhäjärvisten lapsiperheiden palveluista ja etuuksista: