Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan eräiden kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee ilmoittaa kunnalle sidonnaisuuksistaan. Sidonnaisuusilmoitusten perusteella koottu sidonnaisuusrekisteri julkaistaan nettisivuilla lukuun ottamatta salassapidettäviä tietoja. Pyhäjärven kaupungin sidonnaisuusrekisteri löytyy täältä.