Olet täällä

Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityisen varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Kunnallisen varhaiskasvatuspaikan vaihtoehtona perheet voivat valita lapselleen yksityisen varhaiskasvatuspaikan. Paikan hakeminen tapahtuu suoraan yksityiselle palveluntuottajalle, jonka kunta on hyväksynyt yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajaksi.

Yksityisen hoidontuki

Yksityisen päivähoidon järjestämiseksi on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea.
Tukeen kuuluu:

  • hoitoraha, jonka suuruus riippuu lapsen päivähoito-oikeuden laajuudesta
  • hoitolisä, jonka suuruus riippuu vanhempien tuloista                            

Yksityisen hoidontukea maksetaan huoltajan hakemuksesta. Tukea maksetaan perheen jokaisesta yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevasta päivähoitoikäisestä lapsesta vanhempainrahakauden päättymisestä oppivelvollisuusikään saakka. Tuki maksetaan kunnan hyväksymälle yksityiselle palveluntuottajalle. Huoltajat maksavat yksityisen hoidon palveluntuottajalle heidän keskinäisen sopimuksensa mukaisen asiakasmaksun.

Lisätietoa ja hakeminen KELA:n toimistosta. Yksityisen hoidontuen kustannukset maksetaan KELA:lle Pyhäjärven kaupungin varhaiskasvatuksen menoista.

Kunnan valvontavastuu ja palveluntuottajan velvollisuudet

Kunnalla on valvontavastuu oman kunnan alueella toimivista yksityisistä varhaiskasvatuksen palveluntuottajista. Yksityinen palveluntuottaja on varhaiskasvatuslain 28 §:n mukaisesti velvollinen ilmoittamaan ko. toiminnan aloittamisesta tai sen oleellisesta muuttamisesta toimintaa valvovalle viranomaiselle.

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa on noudatettava varhaiskasvatuslakia ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatusta ohjaavia lakeja ja määräyksiä. Yksityinen varhaiskasvatus on järjestettävä lapsen edun mukaisesti ja lapselle on laadittava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalla lapsella on lakisääteinen oikeus sivistystoimen järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

Kun perhe ostaa palvelua hoiva- ja hoitopalveluyritykseltä, joka tarjoaa palvelun lapsen kotona, perhe voi saada verotuksessa kotitalousvähennystä mutta ei KELA:n maksamaa yksityisen hoidon tukea. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä  

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonta ja ohjaus:
Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto, asiointi ajanvarauksella

Sirpa Lipponen
varhaiskasvatuksen ohjaaja
p. 044 445 7669
käyntiosoite Ollintie 26   86800 PYHÄSALMI