Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)

Terveydenhuoltolain 12.1 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HYTE-työryhmän tehtävänä on laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointiraporttien vuosittainen laadinta.

HYTE-työryhmä järjestää vuosittain myös järjestötapaamisia.
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)- ja lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)- työryhmä:

 

Jouni Tillihyvinvointijohtaja
Henrik Kiviniemikaupunginjohtaja
Marja-Leena Lehtomäkiperhekeskus, PPKY Selänne
Teuvo Blombergperhekeskus, PPKY Selänne
Sirpa Pengerkoskisosiaalipalvelut, PPKY Selänne
Virpi Jaatinenikääntyneiden palvelut, PPKY Selänne
Sami Laukkanentekninen toimi
Essi Havanavarhaiskasvatus
Juha Ahovapaa-aika, nuorisopalvelut
Marko Pehkonenvapaa-aika, liikuntapalvelut
kulttuurituottajavapaa-aika, kultttuuripalvelut
Eeva Vaskilampiyhteisöasiamies
Satu Väyrynensiivous- ja ruokapalvelut
Raija Mykkänensiivous- ja ruokapalvelut
Taija Kekäläinenkoulupsykologi
Mirka Majavakoulukuraattori
Pentti Miettinenkoulukuraattori
Jarkko OjalaIkosen koulu
Tiina Ahola-HoutsonenSalmen koulu
Tuija Vanha-ahoPyhäjärven lukio
Sari Torssonen-FagerlundPyhäjärven 4H-yhdistys
Maija HuttunenPyhäjäjärven Seurakunta

Koulujen vararehtorit ja koulukuraattorit
-kiertävä vuoro

Yhteystiedot

Jouni Tilli
HyteLape-työryhmän puheenjohtaja 
puh.044 445 7636 
jouni.tilli(at)pyhajarvi.fi
 

Eeva Vaskilampi
HyteLape-työryhmän sihteeri
puh. 044 4457608 
eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi