Olet täällä

Edunvalvonta

Yleinen edunvalvonta

Ylivieskan oikeusaputoimisto huolehtii Pyhäjärven asukkaiden edunvalvonnasta. Oikeusaputoimistossa tehtävää hoitavat yleiset 
edunvalvojat ja heitä avustava henkilökunta. Edunvalvonnan tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, 
jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan.
 
Pyhäjärven yleisen edunvalvojan Anna-Liisa Malilan toimisto on Haapajärvellä ja 
hän käy tarvittaessa Pyhäjärvellä.  
 
Yleinen edunvalvoja  
Anna-Liisa Malila   
Puistokatu 39  
85800 HAAPAJÄRVI  
p. 044 445 7976 
anna-liisa.malila(at)oikeus.fi 
 
 
Holhousviranomainen
 
Maistraatti on holhousviranomainen. Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Maistraatti järjestää
tarvittaessa edunvalvojan henkilölle, joka ei kykene itse valvomaan etujaan ja hoitamaan asioitaan. Maistraatti valvoo edunvalvojien
toimintaa. Maistraatti pitää lisäksi holhousasioiden rekisteriä. Rekisteristä annetaan muun muassa todistuksia, joista käy ilmi, onko
henkilölle määrätty edunvalvoja tai onko hänen toimintakelpoisuuttaan rajoitettu. 
 
Holhousviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan maistraatti / Ylivieskan yksikkö, josta saa lisätietoja edunvalvonnan määräämiseen
liittyvistä asioista. Tarvittavia lomakkeita saa maistraatista, yleisiltä edunvalvojilta, ja maistraatin internet-sivuilta