Kyläneuvosto

Kyläneuvosto on yksi Pyhäjärven kaupungin vaikuttamistoimielimistä.

Kyläneuvostoon kuuluu 14 kyläyhdistyksen/kylätoimikunnan edustajat, kaupunginhallituksen edustaja, talous- ja hallintojohtaja ja yhteisöasiamies. Kyläyhdistykset/kylätoimikunnat valitsevat itse jäsenensä kyläneuvostoon.

Kyläneuvoston tehtävänä on mm. kaupungin ja kylien välinen yhteydenpito ja yhteistyö, esitysten teko ja lausuntojen antaminen kyliä koskevissa asioissa sekä kylien elinvoimaisuuden edistäminen.

Kyläneuvosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa.

Kyläneuvoston puheenjohtajana toimii Johanna Komu ja varapuheenjohtaja Raija Kinnunen. Kyläneuvoston sihteerinä toimii yhteisöasiamies Eeva Vaskilampi.

Kyläneuvoston toimintasääntö

Yhteystiedotpuhelinsähköposti
Kyläneuvoston puheenjohtaja
Johanna Komu
040 744 2832 
Kyläneuvoston sihteeri
Eeva Vaskilampi
044 4457 608eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi