Kokkopetäikön tuulivoiman osayleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Kokkopetäikön alueelle tuulivoima osayleiskaavan.

Kaavaprosessi on valmisteluvaiheessa.

Tältä sivulta löytyy informaatio ja käsittely/nähtävilläolomateriaalit koko kaavaprosessin ajan.

Info Kokkopetäikön tuulivoiman yleiskaavasta:

Infinenergies Finland Oy suunnittelee enimmillään 12 tuulivoimalan tuuli-voimapuistoa Pyhäjärven Kokkopetäikön alueelle. Suunnittelualue on kooltaan noin 1400 ha.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Tuuli-voimalat suunnitellaan toteutettaviksi 6-10 MW tehoisina.
Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuuli-voimapuiston rakentamiselle.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa yhteismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) liitetään ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa YVA-selostus liitetään kaavan valmisteluaineistoon. Menettelyn tuotteena syntyy osayleiskaava ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
Kaupunki toimii prosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemisten lisäksi myös YVA-kuulemiset. Yhteismenettely on sovittu 30.11.2021 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.
OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.
Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 20.1.2022
Kaavan on tarkoitus edetä luonnosvaiheeseen loppuvuodesta 2022 ja ehdotusvaiheeseen v. 2023 puolessa välissä ja hyväksyntään loppuvuodesta 2023.
Tekninen lautakunta käsitteli kaavan valmisteluaineiston, joka sisältää ympäristövaikutusten arviointiselostuksen 28.3.2023 § 5 ja päätti asettaa Kokkopetäikön tuulivoimapuiston
osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston (osayleiskaavaluonnoksen) liitteineen MRL 62§:n, YVAL 20 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtäville.
Osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto, johon ympäristövaikutusten arviointiselostus on liitetty, on nähtävillä kuulemista varten 13.4 – 12.6.2023 välisenä aikana.
Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 31.5.2023 alkaen klo 17. Tilaisuus järjestetään niin, että sitä on mahdollista seurata suorana lähetyksenä etäyhteydellä tai osallistuen paikan päällä Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa. Tilaisuuden seuraamislinkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Liite Koko
Kokkopetäikkö_valmisteluvaihe_yva-selostus_nähtäville_kuulutus.pdf 36.77 kt
INF_YVAselostus_kaavaluonnos_lausuntopyynto.pdf 22.38 kt
Kokkopetaikko_oyk_kaavaselostus.pdf 23.71 Mt
Kokkopetaikko_YK_LUONNOS_10000.pdf 895.66 kt
Infinergies_Finland_Pyhäjärvi_Kokkopetäikkö_YVA_selostus_2023.pdf 29.07 Mt
LIITE_01_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_YVA-suunnitelmalausunto.pdf 2.39 Mt
LIITE_02_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_karttaliite.pdf 99.42 Mt
LIITE_03_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston asukaskyselyn_tulokset.pdf 688.13 kt
LIITE_04_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_ meluselvitys_.pdf 10.68 Mt
LIITE_05_Pyhäjäven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_välkeselvitys.pdf 8.59 Mt
LIITE_06_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_arkeologinen_inventointi.pdf 11.03 Mt
LIITE_07_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_kasvillisuusselvitys.pdf 11.81 Mt
LIITE_08_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_lintujen_kevätmuuttoselvitys.pdf 2.49 Mt
LIITE_09_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_llintujen_syysmuuttoselvitys.pdf 1.55 Mt
LIITE_10_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_törmäysmallinnus.pdf 1.06 Mt
LIITE_11_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_pesimälinnustoselvitys.pdf 3.81 Mt
LIITE_18_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_liito-oravaselvitys.pdf 1.25 Mt
LIITE_19_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_viitasammakkoselvitys.pdf 2.34 Mt
LIITE_20_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_lepakkoselvitys.pdf 3.35 Mt
LIITE_21_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_Susiselvitys.pdf 4.31 Mt
LIITE_22_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_nisäkkäiden_lumijälkilaskennat.pdf 3.13 Mt
LIITE_23_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_Natura-arviointi.pdf 3.01 Mt
LIITE_25_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_voimajohdon liito-oravaselvitys.pdf 1.05 Mt
LIITE_26_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_voimajohdon_kasvillisuusselvitys.pdf 16.12 Mt
LIITE_27_Pyhäjärven_Kokkopetäikön_tuulivoimapuiston_voimajohdon_pesimälinnustoselvitys.pdf 2.77 Mt
Kokkopetäikkö_osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf 1.08 Mt
2022_03_22_Tuulipuisto_Kokkopetaikko_YVA_oyk_Yleisotilaisuus.pdf 6.5 Mt