Olet täällä

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto on asiakkaiden varhaiskasvatuspalveluihin vaikuttamisen kanava, joka järjestää varhaiskasvatuksen palveluohjausta. Palveluohjauksesta asiakas saa tietoa varhaiskasvatuspalvelujen eri vaihtoehdoista, maksuihin liittyvistä asioista ja siitä miten palveluihin haetaan, jotta hän voi valita lapselleen ja perheelleen sopivat hoitojärjestelyt.
Palveluja järjestettäessä toimitaan asiakaslähtöisesti ja lapsen huoltaja otetaan mukaan yhteistyöhön kumppanina. Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lapsen ja hänen perheensä elämäntilanteen mukaisesti ja huomioiden lapsen edun mukainen palvelujen tarve. Varahaiskasvatuksen palveluja järjestetään asiakkaan asemaa koskevien määräysten ja asiakastietoja koskevan tietosuojalain mukaisesti.

 

PALVELUNEUVONTAA

 • neuvoa ja ohjausta asiakkaan varhaiskasvatuksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin
 • tietoa varhaiskasvatuksen palveluista liittyen kunnallisiin päivähoitopaikkoihin, yksityiseen päivähoitoon ja lastenhoidon tukiin ja muihin varhaiskasvatusikäisten palveluihin
 • neuvontaa varhaiskasvatuksen palveluissa asioinnista, erityisesti päivähoitoa aloitettaessa ja muutokset palvelujen tarpeessa (perheen muutostilanteet ja siirtymävaiheet)
 • tietoa asiakkaan oikeuksista ja tietosuojalaista varhaiskasvatuksessa
 • tietoa verkossa, puhelimessa ja palvelutoimistossa asioiden

 

PALVELUOHJAUKSELLISTA ASIAKASTYÖTÄ

 • varhaiskasvatuksen palveluiden suunnittelua, hankkimista ja yhteensovittamista
 • palvelujen järjestämistä asiakaskohtaisesti lapsen ja perheen tarpeen ja elämäntilanteen mukaisesti, edistäen käyttäjä- ja kysyntäkeskeistä palvelutapaa
 • palvelujen tarve sovitaan käytettävissä olevien resurssien mukaisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja palveluista tehdään asiakaspäätökset
 • neuvontaa ja ohjausta henkilökohtaisilla asiakaskäynneillä

 

PALVELUJEN YHTEENSOVITTAMISTA

 • lapsen etua ja perheen hyvinvointia tukevia palveluja koskevia yhteisneuvotteluja perheen kanssa lapsen ja hänen perheensä tarvitseman tuen järjestämiseksi 
 • yli hallinnollisten organisaatiorajojen tapahtuvaa toimintaa, jossa eri ammattiryhmät työskentelevät monitoimijaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • tehtävistä ja vastuista sovitaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa selkeästi ja asiakaskohtaisesti lapsen edun mukaisesti
 • perustuu lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten väliseen yhteisten toimintatapojen määrittelyyn
 • tarvittaessa ratkotaan yhdessä palvelujärjestelmän toiminta- ja yhteistyön ongelmakohtia

 

PALAUTEKANAVA

 • voit antaa varhaiskasvatuksen palveluja koskevaa palautetta osoitteeseen vk.palvelutoimisto@pyhajarvi.fi
 • saat palvelutoimistosta henkilökohtaisen vastauksen nimellä esitettyihin kysymyksiisi tai palautteeseesi

 

YHTEYSTIEDOT

 • varhaiskasvatuksen palvelutoimiston toiminnasta vastaa varhaiskasvatuksen ohjaaja Sirpa Lipponen
 • voit ottaa yhteyttä ma - pe klo 9:00 -11:00
 • hoitopaikan haku ja maksut: sähköinen haku ja palvelulomakkeet 
 • lastenhoidon tuet
 • yksityinen päivähoito
 • varhaiskasvatuksen kehittäminen ja palvelujen koordinointi

 

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto
Ollintie 26 86800 PYHÄSALMI
Puhelin 044-4457 669
henkilökohtainen asiointi ajanvarauksella
vk.palvelutoimisto@pyhajarvi.fi