Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

 

  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016 ) mukaisia  maksuja peritään kunnallisessa päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olevista lapsista 31.7.2020 saakka
    Mikäli maksun määräytymisen perusteena olevat asiakkaan toimittamat tulotiedot ovat virheellisiä, voidaan toimikauden 1.8.2019- 31.7.2020 maksuihin tehdä  maksulain mukaisia takautuvia tarkistuksia enintään vuoden ajalta.

     
  • Kunnallinen varhaiskasvatus on Pyhäjärven kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti maksutonta 1.8.2020 alkaen.
    Päiväkoti- ja perhepäivähoidossa oleville lapsille tehdään ajalle 1.8.2020 - 31.7.2021 maksupäätökseksi 0,00 €/kk.

 

Asiointi varhaiskasvatuksen maksuasioissa: 

Tarkempia tietoja maksujen määräytymisperusteista ja mahdollisista takautuvista maksun tarkistuksista

Tuloselvitykset/ilmoitukset muuttuneista maksuun vaikuttavista olosuhteista toimitetaan palvelutoimistoon.

Maksupäätökset tekee varhaiskasvatuksen ohjaaja.

Laskutusta koskevat tiedustelut

Varhaiskasvatuksen palvelutoimisto
Sirpa Lipponen
p. 044 445 7669
Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI