Olet täällä

Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat

Varhaiskasvatus 12.9.2022 alkaen

Päiväkotihoito

  • Päiväkoti Hoijakka: 4 lapsiryhmää osoite: Marjoniementie 1 86800 PYHÄSALMI
  • Päiväkoti Muksuteekki: 2 lapsiryhmää osoite Tunturitie 23, 86800 PYHÄSALMI                                                 

Ryhmäkoot ja sijoitettavien lasten ikäjakaumat vaihtelevat päiväkodeittain ja lapsiryhmittäin. Lapsiryhmässä on yhtä  aikaa läsnä enintään kolmea hoito– ja kasvatustehtävissä olevaa henkilöä vastaava määrä lapsia. Lapsiryhmissä  voi olla eri ikäisiä lapsia, ja samassa ryhmässä osa-aikaista ja kokoaikasta hoitoa tarvitsevia lapsia. Päiväkodeissa järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
Tavanomaisista aukioloajoista poikkeavaa vuorohoitoa (viikonloppuna, öisin ja arki-ja juhlapyhinä) ja jatketun aukiolon (arkisin aikaisin aamulla/iltaisin) hoitoa järjestetään Päiväkoti Muksuteekissa.
Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi Lisätietoa tästä.

Perhepäivähoito

  • Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito
  • Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito
  • Kolmiperhepäivähoito

Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ryhmässä on enimmillään 4 kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta  sekä osapäivähoidossa esiopetukseen osallistuva lapsi.
Perhepäivähoitoon sijoitetaan lapsia, joiden  hoitoaika on arkisin klo 6.30 -17:00 välillä.
Lapsen kotona tapahtuva perhepäivähoito järjestetään, jos perheessä on vähintään neljä alle kouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkoti Hiisimuorin hoiva, missä toimivat ryhmät Veitikat (12 paikkaa), Vekarat (12 paikkaa) ja Vesselit (8 paikkaa).
Osoite Tornitie 4, 86900 PYHÄKUMPU, aukiloloaika  ma-pe 6:30 -17:00.
Ryhmäperhepäivähoito on päivähoitoa kodinomaisissa olosuhteissa, jossa kunnan järjestämässä tilassa työskentelee perhepäivähoidon henkilökuntaa (varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia).