Kunnalliset varhaiskasvatuspaikat

 

Päiväkoti

  • Päiväkoti Hoijakka: 4 lapsiryhmää osoite: Marjoniementie 1 86800 PYHÄSALMI
  • Päiväkoti Muksuteekki: 2 lapsiryhmää osoite Tunturitie 23, 86800 PYHÄSALMI

Ryhmäkoot ja sijoitettavien lasten ikäjakaumat vaihtelevat päiväkodeittain ja lapsiryhmittäin. Lapsiryhmissä voi olla eri ikäisiä lapsia, ja samassa ryhmässä osa-aikaista ja kokoaikaista hoitoa tarvitsevia lapsia. Päiväkodeissa järjestetään esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.
Tavanomaisista aukioloajoista poikkeavaa vuorohoitoa (viikonloppuna, öisin ja arki-ja juhlapyhinä) ja jatketun aukiolon (arkisin aikaisin aamulla/iltaisin) hoitoa järjestetään Päiväkoti Muksuteekissa.
Vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.

Perhepäivähoito

  • Hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito
  • Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito
  • Kolmiperhepäivähoito

Hoitajan kotona tapahtuvassa perhepäivähoidossa ryhmässä on enimmillään 4 kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta sekä osapäivähoidossa esiopetukseen osallistuva lapsi.
Perhepäivähoitoon sijoitetaan lapsia, joiden hoitoaika on arkisin klo 6.30 -17:00 välillä.
Lapsen kotona tapahtuva perhepäivähoito järjestetään, jos perheessä on vähintään neljä alle kouluikäistä kokopäivähoitoa tarvitsevaa lasta.

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäiväkoti Hiisimuorin hoiva, missä toimivat ryhmät Veitikat, Vekarat ja Vesselit.
Osoite Tornitie 4, 86900 PYHÄKUMPU, aukioloaika ma-pe 6:30 -17:00.

Ryhmäperhepäivähoitoa järjestetään lisäksi Salmenportissa ryhmässä Veijarit.
Osoite Mustaparrantie 1, 86800 Pyhäsalmi, aukioloaika ma-pe 6:30 -17:00.

Ryhmäperhepäivähoito on päivähoitoa kodinomaisissa olosuhteissa, jossa kunnan järjestämässä tilassa työskentelee perhepäivähoidon henkilökuntaa (varhaiskasvatuksen lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia).