Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden tehtävänä on luoda puitteet liikenteelle, asumiselle ja erilaisille kunnallisille toiminnoille, sekä hyvän rakennustavan edistäminen, ihmisten elinympäristöstä huolehtiminen sekä ympäristön laadun parantaminen ja suojeleminen.
 
Kiinteistönhuollon tehtävänä on tuottaa kiinteistön hoitopalvelut kaupungin kiinteistöissä. Kiinteistön hoitopalveluihin kuuluu kiinteistöjen ja LVIS-laitteiden tarkastus-, hoito-, huolto- ja pienkorjaustehtävät sekä piha-alueiden hoitotehtävät.
 
Kaavatiestö, yleiset alueet ja yksityistiet käsittävät liikenneväylien, valaistuksen, torin, paikoitusalueiden, venelaitureiden kunnossapidon, sekä yksityisteiden tienpidon avustamisen.
 
Ruokahuollon tehtävänä on ruokapalvelujen tuottaminen eri hallintokunnille taloudellisesti ja laadukkaasti.