Olet täällä

Varhaiskasvatus

LAPSELLA ON OIKEUS VARHAISKASVATUKSEEN
 
Varhaiskasvatuksen palvelut on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisille pyhäjärvisille lapsille.
Varhaiskasvatuspalvelujen tavoitteena on tukea jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista    
ja edistää hyvinvointia. 
Varhaiskasvatus rakentaa yhdessä esiopetuksen ja perusopetuksen kanssa lapselle oppimisen polkua,
jossa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsi osallistuu esiopetukseen. Pyhäjärvellä esiopetusta järjestetään alakouluilla.
Varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. 
 
Vanhemmat tai muu huoltaja  voivat  valita vanhempainrahakauden päätyttyä:
                        * hoitavatko lapsen kotona
                        * valitsevatko kunnallisen päivähoidon
 
Lapsen kotihoitoa tuetaan
                        * lasten kotihoidon tuella
                        * kotihoidon tuen Pyhäjärven kuntalisällä
 
Perheet voivat hyödyntää myös PPKY Selänteen Perhekeskus Aarnolan palveluja
                        * avoimet perhekerhot
                        * lastenkerhot
                        * leikkikenttätoiminta kesäisin
              
 
Varhaiskasvatus - kuntapalvelua lapsikuntalaisten tarpeisiin                                                       
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.
Varhaiskasvatusta järjestetään Pyhäjärven kaupungin 1.8.2017 käyttöönottaman varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti.
Kaikille alle kouluikäisille lapsille järjestetään mahdollisuus kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. 
Lisäksi tarjotaan laajempaa kokoaikaista varhaiskasvatusta huoltajien työn ja/tai opiskelun tai muun perustellun syyn vuoksi. 
Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa haetaan kirjallisella hakemuksella.     
 
 
Varhaiskasvatuksen sivustoa päivitetty 21.6.2018 
 
 
 
 
Lisätietoa pyhäjärvisten lapsiperheiden palveluista ja etuuksista: