Vanhat koronatiedotteet

Koronatiedotus - vanhat koronatiedotteet

Ajankohtaiset tiedotteet löydät Pyhäjärven kaupungin koronatiedotus-sivustolta: https://www.pyhajarvi.fi/fi/koronatiedotus
 

31.12.2021  Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kieltänyt Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ajalle 1.1.-15.1.2022 antaman päätöksen täytäntöönpanon siltä osin kuin se koskee kuntosaleja ja muita yksilöurheiluun tai -liikuntaan käytettäviä sisäliikuntatiloja. 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden lehdistötiedote on luettavissa tästä linkistä: https://oikeus.fi/material/collections/20211231150455/7VxwpA2Nd/Lehdistotiedote_31.12.2021.pdf
 

29.12.2021  Alueellinen koordinaatioryhmä: Koronarajoitukset jatkuvat ainakin lauantaihin 15. tammikuuta 2022 asti.

Aiemmat määräykset: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen kahdesta määräyksestä, jotka ovat voimassa ajalla 23.12.-15.1.2022. Ensimmäinen määräys kieltää mukaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Toisen määräyksen mukaan tartuntatautilain 58g § 4 mom. mukaisia tiloja tulee sulkea väliaikaisesti asiakkailta ja osallistujilta. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan ja lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.
 
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräyksen nojalla uimahalli, uimahallin kuntosali ja nuorisotila ovat suljettuina ajalla 23.12.-15.1.2022. Liikuntasalit (koulut, Ruotasen ryhmis ja Hoijakka) ovat suljettuina 15.1.2022 saakka. Poikkeuksena liikuntasaleja voivat käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatut harrasteryhmät.Uimahallin kuntosali on avoinna.
 
Tilat ovat siis suljettuina ja kokoontumiset kielletty ainakin lauantaihin 15.1.2022 saakka.
 

22.12.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen kahdesta määräyksestä, jotka ovat voimassa ajalla 23.12.-31.12.2021. Ensimmäinen määräys kieltää mukaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Toisen määräyksen mukaan tartuntatautilain 58g § 4 mom. mukaisia tiloja tulee sulkea väliaikaisesti asiakkailta ja osallistujilta. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan ja lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen. Päätös on luettavissa tästä linkistä: PSAVI sulkemispäätös Pohjois-Pohjanmaalle TTL 58 ja 58g_23.12.-31.12.2021

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräyksen nojalla uimahalli, uimahallin kuntosali ja nuorisotila ovat suljettuina ajalla 23.12.-31.12.2021.

Liikuntasalit (koulut, Ruotasen ryhmis ja Hoijakka) ovat suljettuina 31.12.2021 saakka. Poikkeuksena liikuntasaleja voivat käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjatut harrasteryhmät.

 

21.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 20.12.2021 todennut koronatilanteen jatkuvan vaikeana. Terveydenhuollon kuormitus on niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakin korkealla tasolla. Koordinaatioryhmä katsoi uusien alueellisten rajoitusten asettamisen välttämättömäksi. 

Koordinaatioryhmä suosittelee Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa kieltämään yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sekä sulkemaan tartuntatautilain 58g § mukaiset tilat. Täyskiellon myötä tilaisuuksien järjestäminen koronapassin avulla ei ole mahdollista. Koordinaatioryhmä täydensi tiloja koskevaa suositustaan siten, että lasten ja nuorten harrastustoiminta voisi jatkua.

Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee kiristämään ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja koskevia rajoituksia Pohjois-Pohjanmaalla (koronapassi väliaikaisesti pois käytöstä). Tästä päätöksen tekee valtioneuvosto.

Koordinaatioryhmä antoi suosituksen myös joulun viettoon. Joulua tulisi viettää perheen kesken mahdollisimman pienimuotoisesti. Alueella voimassa olevia suosituksia maskin käytöstä ja etätyöstä on edelleen tärkeää noudattaa.

Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän täydennetyt voimassa olevat suositukset voi lukea tästä linkistä: 20.12.2021 COVID-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset

 

16.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 14.12.2021 todennut epidemiatilanteen olevan edelleen vakava. Tiedotteessaan koordinaatioryhmä muistuttaa joulun ajan koronaturvallisesta käyttäytymisestä. Kasvomaskin käyttöä suositellaan nyt aina julkisissa sisätiloissa liikuttaessa. Myös hyvästä käsihygieniasta ja riittävistä turvaväleistä on tärkeää huolehtia. Lisäksi koordinaatioryhmä suosittelee, ettei alueella järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia. Pienenkään joukon tapaamiseen tai muutoin ihmisten ilmoille ei tule lähteä flunssaoireissa, vaan sairaana on tärkeää jäädä kotiin.
Alueellisen kooordinaatioryhmän voimassa olevat suositukset voi lukea tästä linkistä: 14.12.2021 COVID-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset

 

7.12.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut 3.12.2021 päätöksen, jonka mukaan asiakkaille tai osallistujille tarkoitettujen tilojen hallinnasta vastaavan ja niitä toiminnassaan käyttävän toimijan on laadittava kirjallinen suunnitelma siitä, miten se toteuttaa päätöksessä asetetut velvollisuudet ja rajoitukset.

Yleisölle avoimien sekä rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käyttö tulee järjestää siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Päätöksen mukainen velvoite voidaan toteuttaa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyillä tai muulla toiminnan erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Mikäli toiminnassa edellytetään 16 vuotta täyttäneiltä osallistujilta koronatodistuksen esittämistä eivät velvoitteet koske kyseistä toimintaa.

Pohjois-Suomen aluhallintoviraston päätös on luettavissa tästä linkistä: PSAVI päätös TILAT_TTL 58D-PPmaa-7.12.2021-31.12.2021


Suunnitelma Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 3.12.2021 päätöksen mukaisten velvollisuuksien ja rajoitusten toteuttamisesta Pyhäjärven kaupungin toiminnassa ajalla 7.12.2021-31.12.2021

Liikuntapalvelut
Koronapassi otetaan käyttöön ti 7.12.2021 alkaen uimahallissa ja liikunnan ohjausryhmissä.

Asiakaspalvelupisteellä/ryhmään saapuessa kaikilta yli 16-vuotiailta asiakkailta tarkistetaan koronapassi sekä henkilöllisyys. Henkilöllisyystodistukseksi kelpaavat passi, kuvallinen henkilökortti tai ajokortti. Alle 18-vuotiaat voivat todistaa henkilöllisyytensä Kela-kortilla tai vanhempien antamalla luotettavalla vakuutuksella iästä.

Kuntosalikävijöiltä ei edellytä koronapassia, vaan noudatetaan 10 henkilön kokoontumisrajoitusta.

Muistetaan lisäksi noudattaa yhteisiä sääntöjä:
1. Tullaan liikkumaan ainoastaan 100 % terveenä!
2. Aula/pukutiloissa suositellaan käytettävän maskia/kasvosuojaa.
3. Käytetään tullessa ja lähtiessä käsidesiä.
4. Pidetään riittävästi etäisyyttä muihin asiakkaisiin.

Nuorisopalvelut
Nuorisotiloissa (Asematie 4) yli 16-vuotiailta osallistujilta tarkistetaan koronatodistus.

Liikunta- ja harrastetilojen käyttö
Kaupungin liikunta- ja harrastetilat pidetään avoinna ryhmien käyttöön. Ryhmän toiminnasta vastaavan toimijan tulee laatia suunnitelma ja tiedottaa osallistujia Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksen mukaisista toimista.

Kaupungintalo
Kaupungintalo on avoinna normaalisti. Suosittelemme asiointia ajanvarauksella. Asiakkaiden käytettävissä on kasvomaskeja ja käsidesiä.
Kaupungintalon vuosittainen joulusulku toteutuu suunnitellusti ajalla 20.12.2021-9.1.2022. Tämän jälkeen tarvittavia toimia tarkastellaan uudelleen.

Tapahtumat ja tilaisuudet
Kaupunki järjestää ja on yhteistyökumppanina järjestämässä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tarvittavat toimet koronaturvallisuuden toteutumiseksi arvioidaan tapauskohtaisesti. Toimia voivat olla koronatodistuksen edellyttäminen yli 16-vuotiailta osallistujilta, tilaisuuden striimaus tai osallistujamäärän rajoittaminen. Myös toiseen ajankohtaan siirtäminen voi olla mahdollista.
Tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjä tiedottaa ajoissa mitkä toimet ovat käytössä.

 

2.12.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut uuden rajoituspäätöksen koskien tapahtumia ja yleisiä kokouksia. Päätös kieltää tilaisuudet, joiden osallistujamäärä on yli 20 henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 3.12.2021-31.12.2021. Määräyksessä mainittu henkilömäärärajoitus ei koske tilaisuuksia, jonka järjestäjä edellyttää osallistujilta digitaalisen koronatodistuksen esittämistä. Jos osallistuja ei esitä todistusta, tulee häneltä evätä pääsy tilaisuuteen. Ohjeistuksia turvaväleistä ja käsihygieniasta tulee noudattaa, vaikka koronatodistus vaadittaisiin osallistujilta.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätös: PSAVI päätös TTL 58§-PPmaa-3.12.2021-31.12.2021


1.12.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on tiukentanut alueella voimassa olevaa maskisuositusta ja suosittaa etätyötä ja etäkokouksia. Koronaepidemiatilanne Pohjois-Pohjanmaan alueella on vaikeutunut. Koordinaatioryhmän mukaan epidemiatilanne kuormittaa erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhuoltoa, minkä vuoksi uudet suositukset ovat välttämättömiä.


Koordinaatioryhmän suositukset Pohjois-Pohjanmaalle:

Tapahtumat ja yleisötilaisuudet

- Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella 26.11.2021-25.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi.
- tapahtumajärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomioita siihen, että osallistujilla on mahdollisuus riittävien turvavälien toteutumiseen. Suositellaan noudatettavaksi hygienia- ja turvallisuusohjetta.

Yksityistilaisuudet
- yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisena.

Maskisuositukset (koskevat yli 12-vuotiaita)

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville:
- Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa.

Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta:
- matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. yleisötilaisuudet, muut ruuhkatilanteet).
- joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Suositus kouluihin (peruskoulu ja toinen aste):
- koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille koulujen sisätiloissa.

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin:
- sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä sisätiloissa koko henkilökunnalle. Suositus koskeen myös omaisia, vierailijoita ja opiskelijoita.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
- Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat noudattavat toiminnassaan tehostettuja suojaustoimenpiteitä, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta.
- Toimenpiteissä noudatetaan THL ja sairaanhoitopiirin ohjeistusta. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid- 19/koronavirustartuntojen-torjunta-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa/vierailut-pitkaaikaishoidon-ja-hoivan-toimintayksikoissa_koronavirusaikana
- Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vieraillessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.

Etätyö ja etäkokoukset
- suositellaan etätyötä ja etäkokouksia laajasti kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on mahdollista.

Ravitsemusliikkeet
- Pohjois-Pohjanmaata koskevat valtioneuvoston leviämisalueille asettamat rajoitukset ravitsemusliikkeiden aukioloajoista ja asiakaspaikkamääristä. Vaihtoehtona rajoituksille toimija voi edellyttää asiakkailtaan koronapassin käyttöä.

Koordinaatioryhmän suositukset ovat luettavissä tästä linkistä: 30.11.2021 COVID-19 Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset

 

22.11.2021 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut päätöksen henkilömäärärajoituksesta sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa. Päätös kieltää tilaisuudet, joiden osallistujamäärä on yli 50 henkilöä. Määräys on voimassa ajalla 26.11.2021-25.12.2021.
Määräyksessä mainittu henkilömäärärajoitus ei koske tilaisuuksia, jonka järjestäjä edellyttää osallistujilta digitaalisen koronatodistuksen esittämistä. Jos osallistuja ei esitä todistusta, tulee häneltä evätä pääsy tilaisuuteen. Ohjeistuksia turvaväleistä ja käsihygieniasta tulee noudattaa, vaikka koronatodistus vaadittaisiin osallistujilta.
PSAVI päätös 19.11.2021 

 

10.11.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on linjannut alueella voimassa oleviin suosituksiin muutoksia kokouksessaan 9.11.2021. Maskisuositusta on tarkennettu. Epidemiatilanne on kehittynyt alueella huonompaan suuntaan. Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen. Voimassa olevat suositukset voi lukea tästä linkistä: Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 9.11.2021

Maskisuositus (koskee yli 12-vuotiaita)

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville:
- Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa.

Suositus koko väestölle riippumatta rokotussuojasta:
- matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- oman harkinnan mukaan julkisissa sisätiloissa, joissa on pidemmän aikaa paljon ihmisiä lähellä toisiaan (esim. yleisötilaisuudet).
- joukkoliikenteessä etenkin ruuhka-aikana.

Suositus sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin:
- sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä henkilökunnalle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille ja avoterveydenhuollon potilaille, kun he ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan. Vuodeosastopotilaille maskien käyttöä suositellaan, kun he ovat lähikontaktissa muihin potilaisiin.

 

4.11.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on todennut kokouksessaan 2.11.2021, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen. Uusia suosituksia ja rajoituksia alueelle ei linjattu. Voimassa olevat suositukset voi lukea tästä linkistä: Pohjois-Pohjanmaan alueellisen COVID-19 koordinaatioryhmän suositukset 2.11.2021

 

22.9.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 21.8. todennut Pohjois-Pohjanmaan epidemiatilanteen olevan tasoittunut ja rokotuskattavuuden nousseen. Tämän johdosta alueella voimassa olevia suosituksia muutettiin.

Pyhäjärven kaupungin suosituksiin tehdään tarvittaessa muutoksia Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti.

Pyhäjärven kaupungissa voimassa olevat suositukset:

Maskisuositus
Maskin käyttöä suositellaan seuraavissa tilanteissa:

- Joukkoliikenteessä.
- Koronavirustestiin hakeutuville henkilöille matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Riskialueelta Suomeen saapuville matkustajille heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työpaikoilla kaikille työntekijöille
- Korkean riskin tapahtumissa, kuten sisätiloissa järjestettävissä massatapahtumissa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Etätyösuositus
Suositellaan työtehtävien salliessa etätyön tekemistä ja muita työjärjestelyjä, joilla voidaan vähentää lähikontakteja työpaikoilla.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Tapahtumat
Tapahtumien järjestäjien suositellaan kiinnittämään huomiota riittävien turvavälien toteutumiseen.

 

3.9.2021 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronatestien näytteenottokriteerit ovat muuttuneet. Uuden ohjeen mukaan kahteen kertaan rokotettu testataan vain poikkeustapauksissa. Sairaanhoitopiirin tiedote on kokonaisuudessaan luettavissa: https://oysplus.fi/tiedote/kaksi-kertaa-rokotettu-valttaa-koronatestin-ja-karanteenin-pohjois-pohjanmaalla/.


16.8.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on linjannut 10.8. kokouksessaan, että Pohjois-Pohjanmaa on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheeseen ja antoi uudet suositukset koko maakunnan alueelle.

Pyhäjärven kaupungin suosituksiin tehdään tarvittaessa muutoksia Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti.

Pyhäjärven kaupungissa voimassa olevat suositukset:

Julkiset tilat
Kaupungintalon kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Maskisuositus
Maskin käyttöä suositellaan Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti seuraavissa tilanteissa yli 12-vuotilaille:

- Joukkoliikenteessä.
- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Suomeen saapuvat matkustajat, kun he siirtyvät maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.
- Peruskoulussa 6. luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa.
- Työyhteisöissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä.
- Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa on useampia henkilöitä.
- Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Etätyösuositus
Suositellaan työtehtävien salliessa etätyön tekemistä ja muita työjärjestelyjä, joilla voidaan vähentää lähikontakteja työpaikoilla.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

Tapahtumat
Tapahtumien järjestäjien suositellaan kiinnittämään huomiota riittävien turvavälien toteutumiseen.

 

16.6.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on linjannut kevennyksiä alueella voimassa oleviin maskisuosituksiin. Maskien käyttöä voi vähentää julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, yksityisten palvelutarjoajien tiloissa sekä työpaikoilla. Maskia suositellaan edelleen käytettäväksi:
- joukkoliikenteessä
- koronavirustestiin hakeutuessa ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
- riskialueelta Suomeen saapuessa, kun siirrytään maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin, tai jos on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
- sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, potilaat, omaiset ja vierailijat sairaaloissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä.
Edelleen on muistettava noudattaa turvavälejä ja hygieniakäytäntöjä.

Pyhäjärven kaupungin suosituksiin tehdään tarvittaessa muutoksia Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti.

Pyhäjärven kaupungissa 16.6.2021 lukien voimassa olevat suositukset:

Julkiset tilat
Kaupungintalon ovet ovat avoinna. Suosittelemme varaamaan ajan asiointia varten. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Kaupungintalon vuosittainen kesäsulku on ajalla 25.6.-1.8.2021.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat avoinna ryhmäharrastustoimintaan. Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja hygieniakäytäntöjä noudatetaan.

Uimahallin kuntosali on avattu 17.5.2021 alkaen. Kävijämäärärajoitus on max. 10 henkilöä yhtä aikaa kuntosalilla. Remontin vuoksi kulku kuntosalille talon päädystä.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden sekä muiden ryhmien käyttöön. Osallistujamäärä muiden käyttäjien ryhmissä rajataan enintään 20 henkilöön. Huolehditaan käsihygieniasta.

Kirjasto tiedottaa mahdollisista muutoksista Pyhäjärven kirjaston ja kulttuurin facebook-sivuilla.

Maskisuositus
Maskin käyttöä suositellaan Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti seuraavissa tilanteissa yli 12-vuotilaille:
- Joukkoliikenteessä
- Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
- Riskialueelta Suomeen saapuvat matkustajat heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
- Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, potilaille, omaisille ja vierailijoille sairaaloissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

11.6.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä tarkastelee suosituksia seuraavan kerran ti 15.6.2021. Epidemiatilanne alueella on rauhallinen. Alueellinen koordinaatioryhmä seuraa purettujen kokoontumisrajoitusten ja päättäjäisviikonlopun vaikutuksia ensi viikolle saakka.

Pyhäjärven kaupungin seuraavat suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Suosituksiin tehdään muutoksia tarvittaessa Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaisesti.

14.6.2021 lukien voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia päätöksiä ja tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalon ovet ovat avoinna. Suosittelemme varaamaan ajan asiointia varten. Maskisuositusta noudatetaan. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Kaupungintalon vuosittainen kesäsulku on ajalla 25.6.-1.8.2021.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat avoinna ryhmäharrastustoimintaan. Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Uimahallin kuntosali on avattu 17.5.2021 alkaen. Kävijämäärärajoitus on max. 10 henkilöä yhtä aikaa kuntosalilla. Remontin vuoksi kulku kuntosalille talon päädystä.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden sekä muiden ryhmien käyttöön. Osallistujamäärä muiden käyttäjien ryhmissä rajataan enintään 20 henkilöön. Maskisuositusta noudatetaan ja huolehditaan käsihygieniasta.

Kirjasto tiedottaa mahdollisista muutoksista Pyhäjärven kirjaston ja kulttuurin facebook-sivuilla.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisesti. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Liikuntapalveluiden kesäliikuntaryhmistä tiedotetaan erikseen.
Verkkovalmennus toimii normaalisti.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

3.6.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 1.6.2021 todennut alueemme olevan edelleen epidemian perustasolla. Tartuntojen määrä on pysynyt maltillisena ja tartuntaketjut ovat hallinnassa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kumonnut yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia koskevan päätöksen 1.6.2021 klo 18.00 alkaen. Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitusten poistuessa tulee yleisiä tilaisuuksia järjestäessä edelleen noudattaa terveysturvallisia ohjeistuksia ja voimassa olevia suosituksia. Käsienpesu mahdollisuuden tarjoamisesta, tartuntoja estävien toimintaohjeiden antamisesta sekä tilojen tehostetusta siivouksesta tulee huolehtia (tartuntatautilaki §58c).

Tilaisuuksien järjestäjien on aiemmin pitänyt huolehtia kahden metrin turvavälin toteutumisesta. Turvavälin tarkka metrimäärä on poistunut. Jatkossa tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia, että osallistujilla on mahdollisuus pitää etäisyyttä toisiinsa ja ettei ruuhkatilanteita pääsisi syntymään.

Kotona järjestettävien juhlien osalta tulee muistaa voimassa olevat suositukset ja ohjeet kasvomaskin käytöstä, käsihygieniasta ja turvaväleistä. Lievissäkin flunssaoireissa tulisi olla osallistumatta juhliin ja hakeutua koronatestiin.

THL suosittaa edelleen maskin käyttöä myös epidemian perustasolla olevilla alueilla: kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Koronaepidemia ei ole vielä ohi. Suojataan itseämme ja muita tartunnoilta. Suositusten noudattaminen on tärkeää, vaikka tautitilanne on rauhallinen. Tautitilannetta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa suosituksiin voidaan tehdä nopeastikin kuntakohtaisia muutoksia.

Pyhäjärven kaupungin suosituksia on päivitetty henkilömäärärajausten osalta. Liikuntasalien sekä yksityistilaisuuksien henkilömäärärajoitus on poistettu. 13.6.2021 saakka voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia päätöksiä ja tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalon ovet ovat avoinna. Suosittelemme varaamaan ajan asiointia varten. Maskisuositusta noudatetaan. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Kaupungintalon vuosittaisesta kesäsulusta tiedotetaan erikseen.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat avoinna ryhmäharrastustoimintaan. Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Uimahallin kuntosali on avattu 17.5.2021 alkaen. Kävijämäärärajoitus on max. 10 henkilöä yhtä aikaa kuntosalilla. Remontin vuoksi kulku kuntosalille talon päädystä.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden sekä muiden ryhmien käyttöön. Osallistujamäärä muiden käyttäjien ryhmissä rajataan enintään 20 henkilöön. Maskisuositusta noudatetaan ja huolehditaan käsihygieniasta.

Kirjasto tiedottaa mahdollisista muutoksista Pyhäjärven kirjaston ja kulttuurin facebook-sivuilla.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisesti. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Liikuntapalveluiden kesäliikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.
Verkkovalmennus toimii normaalisti.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Alakoulu, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa lukukauden loppuun. Koronaepidemiatilannetta seurataan aktiivisesti. Koulu tiedottaa mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

24.5.2021 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 18.5.2021 todennut, että epidemia on Pohjois-Pohjanmaalla perustasolla. Keski-Pohjanmaan tartuntaketjusta on säteillyt tartuntoja Pohjois-Pohjanmaan eteläisiin osiin. Koronatilannetta seurataan Pyhäjärvellä aktiivisesti ja muutoksia suosituksiin tehdään tarvittaessa.

Suosituksia puretaan kesän aikana huomioiden hallituksen sekä alueellisen koordinaatioryhmän suositukset.

Ajalla 24.5. - 13.6.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia päätöksiä ja tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalon ovet ovat avoinna. Suosittelemme varaamaan ajan asiointia varten. Maskisuositusta noudatetaan. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön. Kaupungintalon vuosittaisesta kesäsulusta tiedotetaan erikseen.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat avoinna ryhmäharrastustoimintaan. Ryhmien osallistujamäärä max. 20 henkilöä/ryhmä. Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Uimahallin kuntosali on avattu 17.5.2021 alkaen. Kävijämäärärajoitus on max. 10 henkilöä yhtä aikaa kuntosalilla. Remontin vuoksi kulku kuntosalille talon päädystä.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden sekä muiden ryhmien käyttöön. Osallistujamäärä muiden käyttäjien ryhmissä rajataan enintään 20 henkilöön. Maskisuositusta noudatetaan ja huolehditaan käsihygieniasta.

Kirjasto tiedottaa mahdollisista muutoksista Pyhäjärven kirjaston ja kulttuurin facebook-sivuilla.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 20 henkilöön. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Liikuntapalveluiden kesäliikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.
Verkkovalmennus toimii normaalisti.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Alakoulu, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa lukukauden loppuun. Koronaepidemiatilannetta seurataan aktiivisesti. Koulu tiedottaa mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

7.5.2021  Ajalla 10.5. - 23.5.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia päätöksiä ja tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalon ovet ovat avoinna ma 10.5.2021 alkaen. Suosittelemme varaamaan ajan asiointia varten. Maskisuositusta noudatetaan. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat lasten ja nuorten (alle 18-v.) harrastusryhmien käytössä. Ryhmien osallistujamäärä max. 20 henkilöä/ryhmä. Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Uimahallin kuntosali pyritään avaamaan toukokuun aikana. Avaamisesta tiedotetaan ajankohdan tarkennuttua.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden käyttöön. Nuorisopalvelut tiedottaa omilla some-kanavillaan tilaan liittyvistä ohjeistuksista.
Nuokkari on avattu muille tilan käyttäjille 3.5.2021 alkaen. Osallistujamäärä muiden käyttäjien ryhmissä rajataan enintään 20 henkilöön. Maskisuositusta noudatetaan ja huolehditaan käsihygieniasta.

Kirjasto tiedottaa mahdollisista muutoksista Pyhäjärven kirjaston ja kulttuurin facebook-sivuilla.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 20 henkilöön. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja nuorten (alle 18-v.) liikuntaryhmät ovat toiminnassa.
Verkkovalmennus toimii normaalisti.
Lasten ja aikuisten kesäliikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Alakoulu, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa. Koronaepidemiatilannetta seurataan aktiivisesti. Koulu tiedottaa mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.


23.4.2021 Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 26.4. - 9.5.2021 voimassa olevista suosituksista huomioiden Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositukset ja rajoitukset. Nuokkarin tila avataan muille tilan käyttäjille 3.5.2021 alkaen.

Hallituksen suunnitelmaa koronarajoitusten purkamisesta sekä alueellisen koordinaatioryhmän suosituksia noudatetaan Pyhäjärven kaupungin suositusten purkamisessa kevään ja kesän aikana. Tautitilannetta alueella seurataan aktiivisesti. Muutoksia suosituksiin tehdään tarvittaessa.

Ajalla 26.4. - 9.5.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ajalla 26.4.-9.5.2021. Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat lasten ja nuorten (alle 18-v.) harrastusryhmien käytössä. Ryhmät toimivat pienryhminä (max.osallistujamäärä 10/ryhmä). Mikäli liikuntasali on jaettavissa väliverholla, voi kummallekin puolelle salia ottaa 10 lasta/nuorta (yhteensä 20). Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Monitoimihalli on avoinna. Yleisövuoroja ei pidetä, eikä vieraspaikkakuntalaisia ryhmiä oteta vastaan. Turvavälejä ja maskisuositusta tulee noudattaa.
Monitoimihallilla voidaan järjestää sarjapelejä. Monitoimihallin koronaohjeistusta tulee noudattaa.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden käyttöön. Nuorisopalvelut tiedottaa omilla some-kanavillaan tilaan liittyvistä ohjeistuksista.
Nuokkari avataan muille tilan käyttäjille 3.5.2021 alkaen. Osallistujamäärä muiden käyttäjien ryhmissä rajataan enintään 10 henkilöön. Maskisuositusta noudatetaan ja huolehditaan käsihygieniasta.

Kirjasto on avoinna ja palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan. Poikkeusajan ohjeita noudatetaan edelleen. Kirjastoauto on liikenteessä.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen ja Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suosituksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 10 henkilöön. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja nuorten (alle 18-v.) liikuntaryhmät ovat toiminnassa.

Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin järjestämien aikuisten liikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Alakoulu, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa. Koronaepidemiatilannetta seurataan aktiivisesti. Koulu tiedottaa mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.


26.3.2021 Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 3.3. - 28.3.2021 voimassa olevien suosituksien jatkamisesta ajalle 29.3.-25.4.2021.

Ajalla 29.3. - 25.4.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ajalla 29.3.-25.4.2021. Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat lasten ja nuorten (alle 18-v.) harrastusryhmien käytössä. Ryhmät toimivat pienryhminä (max.osallistujamäärä 10/ryhmä). Mikäli liikuntasali on jaettavissa väliverholla, voi kummallekin puolelle salia ottaa 10 lasta/nuorta (yhteensä 20). Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Monitoimihalli on avoinna. Yleisövuoroja ei pidetä, eikä vieraspaikkakuntalaisia ryhmiä oteta vastaan. Turvavälejä ja maskisuositusta tulee noudattaa.
Monitoimihallilla voidaan järjestää sarjapelejä. Monitoimihallin koronaohjeistusta tulee noudattaa.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden käyttöön. Nuorisotoimi ilmoittaa some-kanavillaan tilaan liittyvistä ohjeistuksista. Muilta käyttäjiltä tila on suljettu.

Kirjasto on auki rajoitustoimenpitein. Aiemmin ilmoitetut käytänteet ovat voimassa.
Huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kirjastossa on voimassa maskisuositus. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Käy kirjastossa vain, kun olet terve.
Kirjasto palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan ja kirjastoauto on liikenteessä.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 6 henkilöön. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja nuorten (alle 18-v.) liikuntaryhmät ovat toiminnassa.
Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin järjestämien aikuisten liikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Alakoulu, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa. Koronaepidemiatilannetta seurataan aktiivisesti. Koulu tiedottaa mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

3.3.2021 Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto ja Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä pitivät tiedotustilaisuuden koronaepidemian poikkeusoloihin liittyvistä päätöksistä Pohjois-Pohjanmaalla. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=1OELy5bk7OM&feature=youtu.be

Tilaisuudessa käytiin läpi pandemiatilanne alueella, alueelliset suositukset ja määräykset, ja niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja Juha Korpelainen esitti myös oman katsauksen.

 

3.3.2021 Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 3.3. - 28.3.2021 voimassa olevista suosituksista Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän suositusten mukaan.

Ajalla 3.3. - 28.3.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajauksessa noudatetaan Aluehallintoviraston antamia tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ajalla 3.3.-28.3.2021. Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) ovat lasten ja nuorten (alle 18-v.) harrastusryhmien käytössä. Ryhmät toimivat pienryhminä (max.osallistujamäärä 10/ryhmä). Mikäli liikuntasali on jaettavissa väliverholla, voi kummallekin puolelle salia ottaa 10 lasta/nuorta (yhteensä 20). Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan.

Monitoimihalli on avoinna. Yleisövuoroja ei pidetä, eikä vieraspaikkakuntalaisia ryhmiä oteta vastaan. Turvavälejä ja maskisuositusta tulee noudattaa. Monitoimihallilla voidaan järjestää sarjapelejä. Monitoimihallin koronaohjeistusta tulee noudattaa.

Nuokkari on avoinna nuorisopalveluiden käyttöön. Nuorisotoimi ilmoittaa some-kanavillaan tilaan liittyvistä ohjeistuksista. Muilta käyttäjiltä tila on suljettu.

Kirjasto on auki rajoitustoimenpitein. Aiemmin ilmoitetut käytänteet ovat voimassa. Huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kirjastossa on voimassa maskisuositus. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Käy kirjastossa vain, kun olet terve. Kirjasto palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan ja kirjastoauto on liikenteessä.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajaamaan 6 henkilöön. Koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja nuorten (alle 18-v.) liikuntaryhmät ovat toiminnassa.

Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin järjestämien aikuisten liikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Alakoulu, yläkoulu ja lukio jatkavat lähiopetuksessa. Koronaepidemiatilannetta seurataan aktiivisesti. Koulu tiedottaa mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Suositaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

 

1.3.2021 Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä linjaa koronaepidemian hillitsemiseksi tarkoitettujen suositusten jatkamisesta keskiviikkona 3.3.2021. Tiistaina saamme lisätietoja alueellisista rajoituksista ja suosituksista. Toimitaan uusien linjausten antamiseen saakka ajalla 2.2.-28.2.2021 voimassa olleiden suositusten mukaan. Pyrimme pitämään toiminnot jatkossakin mahdollisimman normaaleina, kuitenkin koronasuositukset huomioiden.


27.1.2021 Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 18.1.-1.2.2021 voimassa olevien suositusten jatkamisesta 28.2.2021 saakka. Monitoimihallia sekä vanhojen tansseja koskevia suosituksia on päivitetty.

Ajalla 2.2.-28.2.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Aluehallintovirasto antaa tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ajalla 2.2.-28.2.2021. Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) on avattu lasten ja nuorten (alle 18-v.) harrastusryhmien käyttöön 18.1.2021 alkaen. Ryhmät toimivat pienryhminä (max.osallistujamäärä 10/ryhmä). Mikäli liikuntasali on jaettavissa väliverholla, voi kummallekin puolelle salia ottaa 10 lasta/nuorta (yhteensä 20). Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan. Lisää ohjeita liikuntasalien käyttäjille linkistä sivun alareunasta.

Monitoimihalli on avattu 2.1.2021 alkaen. Yleisövuoroja ei pidetä, eikä vieraspaikkakuntalaisia ryhmiä oteta vastaan. Turvavälejä ja maskisuositusta tulee noudattaa.
Monitoimihallilla voidaan järjestää sarjapelejä. Tällöin hallille pääsevät vain pelaajat ja muita ottelutapahtumaan osallistuvia, kuten tuomareita, valmentajia ja vastaavia, voi paikalla olla enintään 10 henkilöä. Monitoimihallin koronaohjeistusta tulee noudattaa.

Nuokkari on avannut ovensa 18.1.2021 alkaen nuorisopalveluiden käyttöön. Nuorisopalvelut ilmoittaa some-kanavillaan tilaan liittyvistä ohjeistuksista. Muilta käyttäjiltä tila on suljettu.

Kirjasto on auki rajoitustoimenpitein. Aiemmin ilmoitetut käytänteet ovat voimassa.
Huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kirjastossa on voimassa maskisuositus. Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi. Käy kirjastossa vain, kun olet terve.
Kirjasto palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan ja kirjastoauto on liikenteessä.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja nuorten (alle 18-v.) liikuntaryhmien toiminta on jatkunut 25.1.2021 alkaen.

Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin järjestämien aikuisten liikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Lukio jatkaa lähiopetuksena. Tautitilanteen pahentuessa voidaan siirtyä etäopetukseen.
Penkkarit järjestetään 11.2.2021 huomioiden voimassa olevat suositukset ja rajoitukset.
Vanhojen tanssit järjestetään 12.2.2021. Tilaisuus on koulun oma tapahtuma ja suljettu ulkopuoliselta yleisöltä. Opiskelijoiden toiveesta järjestetään yleisölle avoin tilaisuus joulukuussa.
Koulu tiedottaa opiskelijoita mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.

15.1.2021 Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 18.1.-1.2.2021 voimassa olevista suosituksista.

Ajalla 18.1.-1.2.2021 voimassa olevat suositukset:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Aluehallintovirasto antaa tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ajalla 18.1.-1.2.2021. Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali ja Hoijakan liikuntasali) avataan lasten ja nuorten (alle 18-v.) harrastusryhmien käyttöön 18.1.2021 alkaen. Ryhmät toimivat pienryhminä (max.osallistujamäärä 10/ryhmä). Mikäli liikuntasali on jaettavissa väliverholla, voi kummallekin puolelle salia ottaa 10 lasta/nuorta (yhteensä 20). Toiminnasta vastaavien tulee huolehtia, että turvavälejä ja maskisuositusta noudatetaan. Lisää ohjeita liikuntasalien käyttäjille linkistä sivun alareunasta.

Monitoimihalli on avattu 2.1.2021 alkaen. Yleisövuoroja ei pidetä, eikä vieraspaikkakuntalaisia ryhmiä oteta vastaan. Turvavälejä ja maskisuositusta tulee noudattaa.

Nuokkari avaa ovensa 18.1.2021 alkaen. Nuorisotoimi ilmoittaa some-kanavillaan tilaan liittyvistä ohjeistuksista. *Nuokkari avataan kaupungin nuorisotoimen käyttöön. Muilta käyttäjiltä tila on suljettu.

Kirjasto tiedottaa maanantaina 18.1.2021 rajoitustoimenpiteiden jatkumisesta.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. Maskien käyttöä suositellaan nyt valtakunnallisen linjauksen mukaan kaikille yli 12-vuotiaille.

Yksityistilaisuudet
Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja nuorten (alle 18-v.) liikuntaryhmien toiminta jatkuu 25.1.2021 alkaen.

Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin järjestämien aikuisten liikuntaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan erikseen. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Lukio jatkaa lähiopetuksena. Tautitilanteen pahentuessa voidaan siirtyä etäopetukseen.
Penkkarit järjestetään 11.2.2021 huomioiden voimassa olevat suositukset ja rajoitukset.
Vanhojen tanssit järjestetään 12.2.2021. Tilaisuus on yleisöltä suljettu. Tanssiesitys striimataan.
Koulu tiedottaa opiskelijoita mahdollisista muutoksista Wilman kautta.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.


16.12.2020 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä linjasi tiistaina 15.12. pidetyssä kokouksessaan, että alueella voimassa olevia suosituksia jatketaan 18.1.2021 saakka. 

Alueellisen koordinaatioryhmän tiedotteen voi lukea tästä.

Pyhäjärven kaupungin johtoryhmä on linjannut ajalla 26.11.-18.12.2020 voimassa olevia suosituksien jatkamisesta 18.1.2020 saakka. Tiedotteen voi lukea tästä.

Seuraavat suositukset ovat voimassa 18.1.2021 saakka:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Aluehallintovirasto antaa tarkempia ohjeita.

Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ma 30.11. alkaen joulusulkuun 18.12. saakka. Kaupungintalon joulusulku on ajalla 21.12.2020-6.1.2021, jolloin kaupungintalo ja yhteispalvelupiste pidetään asiakkaille suljettuna. Ajalla 7.1.-18.1.2021 kaupungintalon ovet on suljettuna, mutta asioida voi ajanvarauksella, puhelimitse, postitse ja sähköpostitse. 

Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali, Hoijakan liikuntasali ja monitoimihalli) suljetaan 18.1.2021 saakka.

Nuokkari on suljettu 18.1.2021 saakka. Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa normaalisti. Nuorisotoimen some-kanavilla ilmoitetaan muutoksista.

Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein.
- Aiemmin ilmoitetut käytänteet ovat voimassa: Huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kirjastossa on voimassa maskisuositus.
- Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi.
- Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan.
Kirjasto palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan ja kirjastoauto on liikenteessä.

Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti.
Varhaiskasvatus tiedottaa huoltajille toimintatavoista varhaiskasvatuksen tiloissa.

Yksityistilaisuudet
Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.

Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja aikuisten liikuntaryhmien toiminta on keskeytetty 1.12.2020 alkaen. Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin liikuntaryhmien käynnistymisestä tammikuussa tiedotetaan erikseen. 

Ikääntyneet ja riskiryhmät
Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.

Opetuksen järjestäminen
Lukio palaa lähiopetukseen ma 11.1.2021 alkaen. Koronatilanteen pahentuessa etäopetus jatkuu. Koulu tiedottaa Wilman kautta muutoksista.

Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.

Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.

Etäkokouskäytännöt
Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.
 

30.11.2020 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä on sunnuntaina 29.11. antanut alueen kunnille suosituksensa koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Pyhäjärvellä seuraavat suositukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa 18.12.2020 asti:

Yleisötilaisuudet 
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä rajataan 10 henkilöön. Aluehallintovirasto antaa tarkempia ohjeita.
 
Julkiset tilat
Kaupungintalo on suljettuna ma 30.11. alkaen joulusulkuun 18.12. saakka. Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Joulusulusta tiedotetaan erikseen joulukuun aikana. Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.
 
Kaupungin hallinnoimat sisäliikuntatilat (koulujen liikuntasalit, Ruotasen ryhmiksen liikuntasali, Hoijakan liikuntasali ja monitoimihalli) suljetaan ajalle 7.-18.12.2020.
 
Nuokkari suljetaan 7.-18.12.2020. Nuorisotyöntekijät ovat tavoitettavissa normaalisti. Nuorisotoimen some-kanavilla ilmoitetaan muutoksista.
 
Kirjasto pysyy auki rajoitustoimenpitein. 
Aiemmin ilmoitetut käytänteet ovat voimassa: Huolehditaan turvaväleistä ja käsihygieniasta. Kirjastossa on voimassa maskisuositus.
- Kirjastossa käynti rajataan 15 minuutin asioimiseksi.
- Kaikki kirjastossa järjestettävät tapahtumat perutaan.
Kirjasto palvelee normaalien aukioloaikojen mukaan ja kirjastoauto on liikenteessä.
 
Maskisuositus
Maskin käyttöä julkisilla paikoilla suositellaan vahvasti. 
Varhaiskasvatus tiedottaa huoltajille toimintatavoista varhaiskasvatuksen tiloissa.
 
Yksityistilaisuudet
Suosittelemme, että yksityistilaisuuksia ei järjestetä. Poikkeuksena suositukseen on pienimuotoiset muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää.
 
Ryhmäharrastustoiminta
Kaupungin järjestämien lasten ja aikuisten liikuntaryhmien toiminta keskeytetään 1.12.2020 alkaen. Verkkovalmennus toimii normaalisti. Kaupungin liikuntaryhmien käynnistymisestä tammikuussa tiedotetaan erikseen. 
 
Ikääntyneet ja riskiryhmät
Julkiset ja yksityiset palveluntuottajat ryhtyvät omassa toiminnassaan tehostettuihin suojaustoimenpiteisiin, joilla varmistetaan korkean sairastumisriskin ryhmien suojaaminen koronavirustartunnalta. Toimenpiteissä noudatetaan THL:n ohjeistusta.
Ikääntyneiden ja riskiryhmien suojaamiseen tartunnalta antaa ohjeita Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.
 
Opetuksen järjestäminen
Lukio siirtyy etäopetukseen keskiviikosta 2.12.2020 alkaen syyslukukauden loppuun asti. Koulu tiedottaa Wilman kautta kouluruuan järjestelyistä.
 
Jokilatvan opisto tiedottaa suositusten vaikutuksista kurssien toimintaan.
 
Etätyösuositus
Kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti.
 
Etäkokouskäytännöt
Siirrytään mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.
 
Ravitsemusliikkeet
Toimitaan valtioneuvoston ohjeistuksen mukaisesti.
 
Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän 29.11. antamat suositukset löytyvät tästä linkistä.

 

26.11.2020 Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi tiistaina 24.11. pidetyssä kokouksessaan, että epidemia on siirtynyt alueella kiihtymisvaiheeseen. Ryhmä antoi uusia suosituksia koko Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Uudet suositukset tulevat voimaan torstaina 26.11. ja ovat voimassa 18.12.2020 asti. Linkki sairaanhoitopiiron tiedotteeseen.

Pyhäjärvellä seuraavat suositukset ovat voimassa ajalla 26.11.-18.12.2020:
 
Kaupungintalo on suljettuna ma 30.11. alkaen joulusulkuun 18.12. saakka.
Sulun aikana kaupungintalolla voi asioida ajanvarauksella. Puhelimitse, postitse ja sähköpostitse palvelua annetaan normaalisti. Joulusulusta tiedotetaan erikseen joulukuun aikana.
Kokoustiloja ei anneta ulkopuolisten käyttöön.
 
Etäkokouskäytännöt
Suositellaan siirtymistä mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöihin. 
 
Maskisuositukset
Julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
Toisen asteen oppilaitoksissa (mukaan lukien lukiot) ja korkeakouluissa
Työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
 
Yksityistilaisuudet
Suositellaan, ettei yli 10 hengen yksityistilaisuuksia järjestetä
 
Harrastusryhmät
Pyhäjärven kaupungin järjestämien liikuntaryhmien toimintaan uudet suositukset eivät vaikuta. Ryhmien toiminta on järjestetty koko syksyn ajan noudattaen turvallisuusohjeita ryhmäkokoja hallitsemalla, turvavälejä noudattamalla ja välineitä puhdistamalla.
 
Muistetaan pestä käsiä ja huolehditaan turvaväleistä.