Olet täällä

Päiväkoti Hoijakka

Marjoniementie 1
86800 Pyhäsalmi
Päiväkodin johtaja
Katja Malila
puh. 044 445 7966
katja.malila(a)pyhajarvi.fi

Huolenpitoa ja hoivaa
Osallisuutta ja oppimista
Iloa ja innostusta
Joustavuutta ja jaettuja kokemuksia
Aikuisen aitoa läsnäoloa
Kunnioitusta ja arvostusta kaikkea kohtaan
Kasvun ihmeen seuraamista ja tukemista
Avointa yhteistyötä perheiden ja muiden tahojen kanssa

Kasvatamme yhdessä lasta lapsuutta kunnioittaen ja kodin arkea tukien.

TERVETULOA HOIJAKKAAN!

Päiväkotimme

Päiväkoti Hoijakka sijaitsee lähellä keskustaajamaa rauhallisella sekä puustoisella alueella ja myös ulkona meillä riittää lapsille reilusti tilaa touhuamiseen. Etupihalla on iso aidattu leikkialue leikkivälineineen, kiikkuineen ja leikkimökkeineen. Pihalla on lisäksi iso pelikenttä ulkopelien pelaamiseen. Jäähalli ja Touhulan leikkikenttä sijaitsevat aivan kävelymatkan päässä. Talvella päiväkodin pihapiirissä on hiihtolatu ja luistelukenttä. Päiväkodin lähiluonnossa on metsäpaikat, joissa Metsämörri innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan (https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/metsamorri.html).  Talon tilaratkaisut takaavat lapsille tilavan, kodikkaan ja rauhallisen toimintaympäristön. Meille on tärkeää, että kaikilla lapsilla ja aikuisilla on päiväkodissamme hyvä olla. ”Hyvä päivä koostuu pienistä hetkistä.”

2015 valmistuneessa hirsirakenteisessa päiväkodissamme on 4 ryhmää;

TENAVAT VUOROHOITORYHMÄ
21 Paikkaa 0 ̶ 6-vuotiaille.
Aukiolomme määräytyy lasten hoidontarpeen mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.
puh. 044 445 7996
varhaiskasvatuksen opettaja Irina Manninen
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Rita Pulska, Ritva Laukkanen, Kirsi Tanttu, Katja Hirvimäki
Ryhmäavustaja Johanna Savolainen
tenavat@pyhajarvi.fi

Rohkaisemme kokeilemaan                                                                 
Innostamme ideoimaan
Opettelemme omaan tahtiin
Luotamme kaveruuteen
Sylittelemme ja hoivaamme
Luomme turvaa ja rajoja
Kuljemme vahvasti rinnalla arkena ja pyhänä.

TAAPEROT

21 paikkaa 0 ̶ 3-vuotiaille.                                                   
avoinna klo 7:30 ̶ 16
puh. 040 573 3905
taaperot@pyhajarvi.fi
varhaiskasvatuksen opettaja Heidi Syyskorpi ja Hannariitta Pääkkönen
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Rita Pulska, Ritva Laukkanen, Kirsi Tanttu, Katja Hirvimäki
Ryhmäavustaja Johanna Savolainen

Töppöset vain tömistää
kun pikku Taapero rynnistää.
Pois eestä, tietä antakaa
kun Taapero tutkii maailmaa.

TIRPPANAT

21 paikkaa 3 ̶ 6-vuotiaille
avoinna klo 7:30 ̶ 16
varhaiskasvatuksen opettaja Jaana Remes
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Kirsi Tavasti (vapaalla 27.5.2021 saakka),
Ilona Huttunen ja Anniina Pekkala
Ryhmäavustaja Marjatta Kronqvist
puh 040 350 5928
tirppanat@pyhajarvi.fi

Kaikenlaisia kavereita mahtuu ryhmään tähän,
on monenmoista touhua ja ääntäkin vähän.
Kun leikimme ja laulamme, liikumme ja opimme
käden ja kielen taitoja, tunteitakin aitoja.
Kun välitämme toisistamme, rikkautta ammennamme
kaverien erilaisuudesta ja kulttuureista uusista.

TOMERAT

21 paikkaa 3 ̶ 6-vuotiaille
avoinna klo 7:30 ̶ 16
puh. 040 595 9588
tomerat@pyhajarvi.fi
varhaiskasvatuksen opettaja Marjo Ohenoja
varhaiskasvatuksen lastenhoitajat Jaana Lohva ja Anna Metsälä
Ryhmäavustaja Maarit Peltoniemi

Meidän Tomerien lasten mielestä
kaikista kivointa on leikkiä.

Mörrimetsässä seikkailemme,
silloin tällöin myös askartelemme.

Lukeminen meitä kiinnostaa
eikä kiikkumista sovi unohtaa!

Joku tykkää, kun saa mennä pusikkoon,
toisen mielestä puolukat ei kuulu hilloon.

Arki täällä ei siis ole hassumpaa,
varsinkin kun ulkona paljon olla saa.
 

Siistijä Riitta Kärkkäinen
Keittiötyöntekijä Leila Kaijankoski
Talonmies Mikael Nurmesjärvi


Mistä päiväkodin arki rakentuu?

Lapsen päivä muodostuu erilaisista arkeen liittyvistä tilanteista, jotka muodostavat selkeän ja joustavan päivärytmin. Hyvä hoito sekä laadukas kasvatus ja opetus tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Lapsi saa oppia uusia taitoja ja iloita oppimisesta ja onnistumisista. Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja ajattelu-, sekä ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hoito on lapsen tunne-elämän ja sosiaalisten tarpeiden huomioimista sekä lapsen fyysisestä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.

Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista, sillä lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tapahtuu kaikessa toiminnassa niin perushoitotilanteissa ja leikeissä kuin ohjatuilla tuokioilla ja siirtymätilanteissa. Lasten toiminta- ja oppimisympäristöt suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne tukevat lapsen luontaista uteliaisuutta ja halua oppia uutta sekä vahvistaa jo opittuja asioita.

Vaikka varhaiskasvatusta toteutetaan ryhmässä, jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja yksilöllisesti. Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaankin oma, henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Leikki on keskeinen ja näkyvä toimintatapa päiväkodissamme sillä ”lapsi oppii leikkiessään, ei leiki oppiakseen”. Kehitämme ja muokkaamme leikkiympäristöjä lasten mielenkiinnon, iän ja kehitystarpeen mukaan. Pienryhmätoiminta mahdollistaa jokaisen lapsen huomioiduksi tulemisen yksilönä ja tukee lapsen turvallista ja hyvää oloa päiväkodissa.

Liikunta kehontuntemusta ja – hallintaa sekä motorisia perustaitoja kehittävänä kuuluu meillä jokaiseen päivään. Tilavaan ja värikkääseen saliin on mukava tehdä temppu- tai seikkailuratoja, ottaa sählymatsi vaikka naapuripäiväkodin lasten kanssa ja toteuttaa satu- ja musiikkiliikuntaa. Retkeilemme paljon tutustuen lähiympäristöömme ja kaupungin leikkikentälle Touhulaan kävelemme silloin tällöin.
Talvella saamme ladun omaan pihaan, laskemme mäkeä ja nautimme lumileikeistä. Isompien lasten kanssa kävelemme jäähallille luistelemaan.

Satuhierontaa ja rentoutusta toteutamme usein vauhdikkaiden touhujen päätteeksi joko salissa tai osastolla.

Musiikki on vahvasti mukana arjessa ja juhlassa. Laulamme, lorutamme tai soitamme päivittäin niin arkisten touhujen lomassa kuin musiikkihetkissä.  Ääniympäristöä havainnoidaan monin tavoin muun muassa kuuntelemalla, erilaisia soittimia tai omaa kehoa käyttämällä ja luonnosta löytyvällä materiaalilla. Musiikin innoittamana laulupiirrämme, tanssimme, liikumme ja välillä myös nukahdamme. Toisinaan harjoittelemme esityksiä päiväkodin yhteisiin tuokioihin tai tilaisuuksiin ja koemme esiintymisen tuomaa onnistumisen iloa.

Metsämörrin (https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/metsamorri.html) mukana liikumme, leikimme, koemme ja opimme luonnon kunnioittamista ja kestävää elämäntapaa. Päiväkotimme henkilökunta on kouluttautunut Suomen Ladun Metsämörri-ohjaajiksi ja olemme ottaneet lempeän lasten ja luonnon ystävän mukaamme arkeen. KOLIKOK! kutsuu Metsämörri löytämään, tutkimaan ja pohtimaan kiireettömästi kaikin aistein ja koko keholla ympäröivää luontoa sekä keräämään mukaan iloisia kokemuksia ja elämyksiä yhdessä kaikkina vuodenaikoina.

Päiväkotimme päiväjärjestys:
06.00             Päiväkoti aukeaa (vuorohoidossa aukiolomme määräytyy lasten hoidontarpeen mukaisesti.)
7.00-8.00   Heräilyä, yhdessäoloa ja leikkiä
7.30          Siirtyminen omiin ryhmiin
8.00-8.30   Aamupala
8.30-11.00  Ohjattua toimintaa / leikkiä
9.00-11.00  Ulkoilu porrastetusti
11.00-12.00 Lounas
12.00-13.45 Päivälepo / satuhetki / rauhallista leikkiä
13.45-14.15 Välipala
14.15-15.30 Ohjattua toimintaa / leikkiä
14.30-17.00 Ulkoilua porrastetusti
17.00 Päivällinen
19:45 Iltapala

Ajat ovat viitteellisiä, sillä toimimme paljon pienryhmissä ja etenemme lasten ehdoilla.

Ruokalista: https://peda.net/pyhajarvi/peruskoulut/salmen-koulu/salmen-koulusta/ruokalista
Ruokalistan muutokset ovat mahdollisia.

Päiväkotimme toiminta-ajatus ja arvot
Varhaiskasvatuksessa tarjotaan varhaiskasvatuslain mukaista pedagogisesti painottunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta alle kouluikäisille lapsille.

Lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden hahmottamisen pohjana on lapsen ikätason, persoonallisuuden piirteiden ja herkkyyskausien huomiointi, kehityksen kokonaisvaltainen arviointi sekä lapsen kiinnostuksen kohteet ja elämäntilanne.

Tärkein tehtävämme on tarjota lapsillemme hyvä päivä, joka päivä, yhteistyössä perheiden kanssa. Päiviämme siivittää rento ja joustava yhdessä tekemisen meininki, jossa ”kyllä onnistuu” ja ”kaunis kiitos” ovat usein kuultuja lausahduksia. Toiminta ajatukseemme kuuluu, että lapsi saa monipuolisia elämyksiä, oppimisen ja onnistumisen kokemuksia turvallisessa ja luovuutta tukevassa kasvu- ja oppimisympäristössä. Leikin ja tunne-elämysten avulla lasta rohkaistaan kokeilemaan, tutkimaan ja osallistumaan. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tarkoituksemme on luoda hyvä ja suvaitseva toimintaympäristö yhdessä lasten, vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Kaikessa toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, aito läsnäolo ja aikuisen syli, kiireettömyys, lapsilähtöisyys, yhdenvertaisuus, lasten osallisuus, luovuus ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.