Olet täällä

Päiväkoti Hoijakka

TERVETULOA HOIJAKKAAN!

Marjoniementie 1
86800 Pyhäsalmi

 

Päiväkotimme on auki klo 6.30-17

Päiväkodissamme toimii 4 ryhmää:

TENAVAT
21 Paikkaa 0 ̶ 6-vuotiaille.
puh. 044 445 7996
tenavat@pyhajarvi.fi

TAAPEROT

21 paikkaa 0 ̶ 3-vuotiaille.                                                   
puh. 040 573 3905
taaperot@pyhajarvi.fi

TIRPPANAT

21 paikkaa 3 ̶ 6-vuotiaille
avoinna klo 7:30 ̶ 16
puh 040 350 5928
tirppanat@pyhajarvi.fi

TOMERAT

21 paikkaa 3 ̶ 6-vuotiaille
puh. 040 595 9588
tomerat@pyhajarvi.fi
 

Päiväkodin johtaja
Essi Havana
puh. 044 445 7966
essi.havana(a)pyhajarvi.fi

 

Päiväkotimme päiväjärjestys:

06.30                                       Päiväkoti aukeaa
7.00–8.00                                Heräilyä, yhdessäoloa ja leikkiä
7.30                                         Siirrytään tarvittaessa omiin ryhmiin
8.00–8.30                                Aamupala
8.30–11.00                              Ohjattua toimintaa / leikkiä
9.00–10.30                              Ulkoilu porrastetusti
11.00–11.30                            Lounas
11.30–13.45                            Päivälepo / satuhetki / rauhallista leikkiä
13.15–14.00                            Välipala
14.00–15.30                            Ohjattua toimintaa / leikkiä
14.30–17.00                            Ulkoilua porrastetusti

Ajat ovat viitteellisiä, sillä toimimme paljon pienryhmissä ja etenemme lasten ehdoilla.
 

Mistä päiväkodin arki rakentuu?

Lapsen päivä muodostuu erilaisista arkeen liittyvistä tilanteista, jotka muodostavat selkeän ja joustavan päivärytmin. Hyvä hoito sekä laadukas kasvatus ja opetus tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Lapsi saa oppia uusia taitoja ja iloita oppimisesta ja onnistumisista. Lapsen myönteinen minäkuva vahvistuu ja ajattelu-, sekä ilmaisu- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät. Hoito on lapsen tunne-elämän ja sosiaalisten tarpeiden huomioimista sekä lapsen fyysisestä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimista.

Varhaiskasvatus on kokonaisvaltaista, sillä lapsen kehitystä, kasvua ja oppimista tapahtuu kaikessa toiminnassa niin perushoitotilanteissa ja leikeissä kuin ohjatuilla tuokioilla ja siirtymätilanteissa. Lasten toiminta- ja oppimisympäristöt suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne tukevat lapsen luontaista uteliaisuutta ja halua oppia uutta sekä vahvistaa jo opittuja asioita.

Vaikka varhaiskasvatusta toteutetaan ryhmässä, jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja yksilöllisesti. Jokaiselle varhaiskasvatukseen osallistuvalle lapselle laaditaan oma, henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.

Leikki on keskeinen ja näkyvä toimintatapa päiväkodissamme sillä ”lapsi oppii leikkiessään, ei leiki oppiakseen”. Kehitämme ja muokkaamme leikkiympäristöjä lasten mielenkiinnon, iän ja kehitystarpeen mukaan. Pienryhmätoiminta mahdollistaa jokaisen lapsen huomioiduksi tulemisen yksilönä ja tukee lapsen turvallista ja hyvää oloa päiväkodissa.

Liikunta kehontuntemusta ja – hallintaa sekä motorisia perustaitoja kehittävänä kuuluu meillä jokaiseen päivään. Tilavaan ja värikkääseen saliin on mukava tehdä temppu- tai seikkailuratoja, ottaa sählymatsi vaikka naapuripäiväkodin lasten kanssa ja toteuttaa satu- ja musiikkiliikuntaa. Retkeilemme paljon tutustuen lähiympäristöömme ja kaupungin leikkikentälle Touhulaan kävelemme silloin tällöin.
Talvella saamme ladun omaan pihaan, laskemme mäkeä ja nautimme lumileikeistä. Isompien lasten kanssa kävelemme jäähallille luistelemaan.

Satuhierontaa ja rentoutusta toteutamme usein vauhdikkaiden touhujen päätteeksi joko salissa tai osastolla.

Musiikki on vahvasti mukana arjessa ja juhlassa. Laulamme, lorutamme tai soitamme päivittäin niin arkisten touhujen lomassa kuin musiikkihetkissä.  Ääniympäristöä havainnoidaan monin tavoin muun muassa kuuntelemalla, erilaisia soittimia tai omaa kehoa käyttämällä ja luonnosta löytyvällä materiaalilla. Musiikin innoittamana laulupiirrämme, tanssimme, liikumme ja välillä myös nukahdamme. Toisinaan harjoittelemme esityksiä päiväkodin yhteisiin tuokioihin tai tilaisuuksiin ja koemme esiintymisen tuomaa onnistumisen iloa.

Metsämörrin (https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/metsamorri.html) mukana liikumme, leikimme, koemme ja opimme luonnon kunnioittamista ja kestävää elämäntapaa. Päiväkotimme henkilökunta on kouluttautunut Suomen Ladun Metsämörri-ohjaajiksi ja olemme ottaneet lempeän lasten ja luonnon ystävän mukaamme arkeen. KOLIKOK! kutsuu Metsämörri löytämään, tutkimaan ja pohtimaan kiireettömästi kaikin aistein ja koko keholla ympäröivää luontoa sekä keräämään mukaan iloisia kokemuksia ja elämyksiä yhdessä kaikkina vuodenaikoina.

 

Päiväkotimme toiminta-ajatus ja arvot
Varhaiskasvatuksessa tarjotaan varhaiskasvatuslain mukaista pedagogisesti painottunutta, suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta alle kouluikäisille lapsille.

Lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuden hahmottamisen pohjana on lapsen ikätason, persoonallisuuden piirteiden ja herkkyyskausien huomiointi, kehityksen kokonaisvaltainen arviointi sekä lapsen kiinnostuksen kohteet ja elämäntilanne.

Tärkein tehtävämme on tarjota lapsillemme hyvä päivä, joka päivä, yhteistyössä perheiden kanssa. Päiviämme siivittää rento ja joustava yhdessä tekemisen meininki, jossa ”kyllä onnistuu” ja ”kaunis kiitos” ovat usein kuultuja lausahduksia. Toiminta ajatukseemme kuuluu, että lapsi saa monipuolisia elämyksiä, oppimisen ja onnistumisen kokemuksia turvallisessa ja luovuutta tukevassa kasvu- ja oppimisympäristössä. Leikin ja tunne-elämysten avulla lasta rohkaistaan kokeilemaan, tutkimaan ja osallistumaan. Panostamme myönteiseen ja kannustavaan ilmapiiriin, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tarkoituksemme on luoda hyvä ja suvaitseva toimintaympäristö yhdessä lasten, vanhempien ja henkilökunnan kanssa.

Kaikessa toiminnassamme tärkeitä arvoja ovat turvallisuus, aito läsnäolo ja aikuisen syli, kiireettömyys, lapsilähtöisyys, yhdenvertaisuus, lasten osallisuus, luovuus ja huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.

Huolenpitoa ja hoivaa
Osallisuutta ja oppimista
 Iloa ja innostusta
Joustavuutta ja jaettuja kokemuksia
Aikuisen aitoa läsnäoloa
Kunnioitusta ja arvostusta kaikkea kohtaan
Kasvun ihmeen seuraamista ja tukemista
Avointa yhteistyötä perheiden ja muiden tahojen kanssa