Olet täällä

Kokkopetäikön tuulivoiman osayleiskaava

Pyhäjärven kaupunki kaavoittaa Kokkopetäikön alueelle tuulivoima osayleiskaavan.

Kaavaprosessi on vireilletulovaiheessa. 

Tältä sivulta löytyy informaatio ja käsittely/nähtävilläolomateriaalit koko kaavaprosessin ajan.

 

Info Kokkopetäikön tuulivoiman yleiskaavasta:

Infinenergies Finland Oy suunnittelee enimmillään 12 tuulivoimalan tuuli-voimapuistoa Pyhäjärven Kokkopetäikön alueelle. Suunnittelualue on kooltaan noin 1400 ha.
Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Tuuli-voimalat suunnitellaan toteutettaviksi 6-10 MW tehoisina.
Tehtävänä on laatia alueelle osayleiskaava, jolla luodaan edellytykset tuuli-voimapuiston rakentamiselle.
Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) toteutetaan kaavaprosessin kanssa yhteismenettelyssä. Aloitusvaiheessa kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) liitetään ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. Valmisteluvaiheessa YVA-selostus liitetään kaavan valmisteluaineistoon. Menettelyn tuotteena syntyy osayleiskaava ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointi.
 
Kaupunki toimii prosessin johtajana ja hoitaa kaavaprosessin kuulemisten lisäksi myös YVA-kuulemiset. Yhteismenettely on sovittu 30.11.2021 pidetyssä YVAL 8 § mukaisessa viranomaisten ennakkoneuvottelussa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii yhteysviranomaisena ja YVA-asiantuntijana. ELY-keskus tarkistaa YVA-selostuksen ja antaa siitä perustellun päätelmän ennen kaavan siirtymistä ehdotusvaiheeseen.
Kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn aikana järjestetään kolme julkista nähtävilläoloa, joiden aikana osallisilla ja muilla kansalaisilla on mahdollisuus antaa mielipiteensä ja muistutuksensa hankkeesta ja vaikutusten arvioinnista.
OAS sisältää yhteismenettelyn kuvauksen, hankkeen kuvauksen, suunnitelman osallistumisesta, ympäristövaikutusten arviointisuunnitelman sekä hankealueen nykytilan kuvauksen.
Hankkeelle on perustettu seurantaryhmä, joka on aloittanut 20.1.2022
Kaavan on tarkoitus edetä luonnosvaiheeseen loppuvuodesta 2022 ja ehdotusvaiheeseen v. 2023 puolessa välissä ja hyväksyntään loppuvuodesta 2023.