Olet täällä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)

Terveydenhuoltolain 12.1 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HYTE-työryhmän tehtävänä on laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointiraporttien vuosittainen laadinta.

HYTE-työryhmä järjestää vuosittain myös järjestötapaamisia.

Yhteystiedot:
Jukka Lehtosaaari, HYTE-ryhmän puheenjohtaja, puh.044 445 7636 s-posti jukka.lehtosaari(at)pyhajarvi.fi
Jenni Kumpumäki, HYTE-ryhmän sihteeri, puh. 044 4457608 s-posti jenni.kumpumaki(at)pyhajarvi.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä:
Tuija Vanha-aho
Juha Aho
Eija Kinnunen
Henrik Kiviniemi
Sami Laukkanen
Marja-Leena Lehtomäki
Katja Malila
Marko Pehkonen
Jenni Kumpumäki
Satu Väyrynen
Koulujen vararehtorit ja koulukuraattorit
  -kiertävä vuoro