Olet täällä

Avoimet työpaikat

Pyhäjärven kaupunki on 5500 asukkaan ihanteellinen asuin- ja matkailupaikkakunta Pohjois-Pohjanmaalla, Oulun ja Jyväskylän puolivälissä. Olemme erittäin yritysystävällinen kaupunki, jonka logistinen sijainti tarjoaa loistavia mahdollisuuksia kaiken tyyppiselle yritystoiminnalle.

Kaupunkimme tunnetaan myös Pyhäsalmen kaivoksesta, joka on mahdollistanut kaupunkimme kehittämisen ja kehittymisen. Pyhäsalmen kaivos on 1445 metriä syvä ja syvimpiä tunnettuja paikkoja Euroopassa. Kaivoksen maanalaisen toiminnan loppuessa loppuvuonna 2019 avaa se kaupungillemme loistavia mahdollisuuksia, joita on jo aloitettu meneillään olevassa kaivoksen uusiokäyttöön suuntautuvassa Pyhäjärven CALLIO-ohjelmassa. Haemme hankkeeseen kahta työntekijää, joten oletko sinä kenties etsimämme

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ TAI KASVATUSTEKNIKKO

Voit jo asua tai haluat muuttaa Pyhäjärvelle, mutta tehtävää voi hoitaa osin myös etänä muuten logistisesti järkevältä paikkakunnalta. Työskentelet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 rahoittamassa ja Pyhäjärven kaupungin hallinnoimassa kaksivuotisessa Callio Edible Insects from Mine - hankkeessa, jossa tavoitteena on kehittää Pyhäsalmen kaivoksen ainutlaatuista maanalaista infrastruktuuria hyödyntävä uusi kokeellinen hyönteiskasvatusjärjestelmä.

Tehtävissä edellytetään aiempaa käytännön kokemusta tiedontuottamishankkeista tai teollisesta tutkimuksesta. Aiemmista tiedoista ja taidoista esim. liiketoiminnan kehittämisen, julkisesti rahoitettujen hankkeiden, esiintymiskokemuksen sekä ruokatuotekehityksen ja teknologiakehityksen parissa työskentelystä ja myös alan yhteistyöverkostoista on molempien tehtävien suorittamiseen selkeää etua.

Projektipäällikkö vastaa hankkeen työpakettien ja tehtävien etenemisestä, sisällön toteuttamisesta aikataulussa sekä tulosten raportoinnista ja viestinnästä hankkeen projektisuunnitelman, budjetin, laatutavoitteiden sekä rahoituspäätöksen mukaisesti. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan myös osin ulkopuolelta ostettavien asiantuntijapalveluiden kautta. Tehtävässä tarvitaan käytännön projektihallinnointi-, raportointi- ja viestintäosaamisen lisäksi priorisointi- ja päätöksentekokykyä. Tehtävä on osa-aikainen (40%).

Kasvatusteknikko vastaa kokeellisen hyönteiskasvatusjärjestelmän päivittäisestä ylläpidosta, kehityksestä ja hoidosta Pyhäsalmen kaivoksella. Kasvatusteknikko toimii hyönteiskasvatuksen verkoston teknisten osaajien silminä ja käsinä, ja linkkinä muihin hankkeen sidosryhmien tiimeihin ja testifarmeihin. Tehtävässä edellytetään ratkaisukeskistä otetta ja yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja. Tehtävä on osa-aikainen (60%).

Odotamme, että sinulla on tehtäviin soveltuva luonnonvara-alan, kaupallisen tai teknisen alan korkeakoulututkinto. Työskentelytavoiltasi olet oma-aloitteinen, aikaansaava, vastuullinen ja pyrit aina työssäsi hyviin tuloksiin.

Etsimme aktiivisia osaajia joukkoomme määräaikaisesti ajalle 24.1.2019 – 30.11.2020. Tehtävää täytettäessä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Kiinnostuitko? Lisätietoja ja yhteydenotot ohjelmajohtaja Sakari Nokela puh. 040-1809511. Hakemukset palkkatoivomuksineen tulee toimittaa 22.1.2019 klo 15:00 mennessä sähköisesti pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai kirjallisesti osoitteeseen Pyhäjärven kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi. Sähköisiin ja kirjallisiin hakemuksiin viite ”CEI Projektipäällikkö”.

Tutustu Pyhäjärven Callion uusiokäytön toimintaamme laajemmin osoitteessa www.callio.info.

Callio edible insects from Mine hankkeen toteuttajana toimii Pyhäjärven Kaupunki. Callio edible insects from Mine - hankkeen päätavoitteena on yhdistää Euroopan syvin tunnettu paikka, Pyhäsalmen kaivosympäristö, sekä kestävä ja tehokas hyönteisruoantuotanto maanalaisessa tilassa kiertotalouden periaattein. Tuloksena kehitetään ja testataan syötävien hyönteisten suljetun ruoantuotantojärjestelmän prototyyppi kaivoksessa, joka i) tarjoaa uutta tietoa ja taitoa teollisen kokoluokan hyönteistuotannon testaamiseen lähellä asutusta, ja ii) simuloi paineistettuihin Marsin laavatunneleihin perustettua ihmisyhdyskuntaa, ja iii) kehitettävä konsepti voidaan hankkeen päätymisen jälkeen monistaa myös muihin maanalaisiin tiloihin Suomessa ja ulkomailla. Osatavoitteena hanke toteutuessaan mahdollistaa myös kansainväliseen Mars-tutkimuksen verkottamisen ja tutkimusrahoituksen piiriin pääsyn Pohjois-Pohjanmaalla.