Olet täällä

Päiväkoti Muksuteekki

Tunturitie 23 
86800 PYHÄSALMI
paivakoti.muksuteekki(at)pyhajarvi.fi 
 
 
Muksuteekki, vanha kunnon "Muksari", on tuttu ja turvallinen 1–6-vuotiaiden lasten
päiväkoti, joka on ansiokkaasti toiminut jo yli 40 vuotta.
 
"Turvaa, rakkautta ja rajoja, kuuntelevia korvia ja syliä."
 
Talomme on auki ma-pe klo 6.30-17.00
 
Päiväkodissa on kaksi lapsiryhmää:
 
Mussukat, 044 445 7765, on sisarusryhmä 1–4-vuotiaille lapsille. Pienten hyvästä hoidosta ja
opetuksesta huolehtii lastentarhanopettaja Jaana Tikka yhdessä lastenhoitaja Kerttu Tapaninahon ja
lähihoitaja Satu Kaikkosen (Heidi Viljamaan sijainen) kanssa. Ryhmän koko vaihtelee riippuen alle 
3–vuotiaiden kulloisestakin määrästä. Nyt toimikauden 2017-2018 alkaessa lapsiluku
on 11. Ryhmäkoolla on mahdollisuus kasvaa sitä myötä, kun lapset täyttävät 3v.
 
Mukerot, 040 731 5952, on ryhmä 3–6-vuotiaille lapsille.
Ryhmän koko on 21(-24) lasta.
Ryhmän toiminnasta vastaa lastentarhanopettaja Juha Kilpeläinen
yhdessä lähihoitajien Noora Liuskan ja Tanja Rajaniemen kanssa.
 
Mukeroissa tapahtuu myös esiopetuksessa olevien lasten aamu- ja iltapäivähoito. (Vuorohoitoa
tarvitsevien lasten hoito on järjestetty Päiväkoti Hoijakassa.)
 
Lakisääteisen varhaiskasvatuksen (20 h / vko) oikeuteen kuuluville lapsille järjestetään toimintaa
paikkojen sallimissa rajoissa klo 8.30-12.30 välisenä aikana, jolloin esiopetuksessa olevat 
lapset ovat koulussa.
 
Päiväkodinjohtaja Hilkka Maliniemi 
p. 040 350 5921 
hilkka.maliniemi(at)pyhajarvi.fi
 
Toimintamme keskeisenä "punaisena lankana" ovat seuraavat asiat:
 
•Tarjoamme lapselle turvallisen hoitopaikan ja kasvuympäristön antamalla hänelle
 rajoja ja rakkautta
 
•Jokainen lapsi on meille arvokas omana yksilönään
 
•Kannustamme lasta ja annamme hänelle paljon positiivista palautetta
 
•Olemme lapselle aidosti läsnä ja kuuntelemme mitä sanottavaa hänellä on
 
Leikki, liikunta ja luonto painottuvat jokapäiväisessä toiminnassamme
 
 
On ilo yhdessä vanhempien kanssa auttaa lasta kasvamaan hyvän 
itsetunnon omaavaksi, luovaksi, iloiseksi ja yhteistyökykyiseksi yksilöksi.