Olkkosen alueen osayleiskaava

Olkkosen alueen osayleiskaava

Pyhäjärven kaupungin ja Pyhäjärven Callion tavoitteena on kehittää Olkkosen alueelle energiakäänteen
ja vihreän energian hankkeiden keskittymä. Yleiskaava laaditaan noin 665 hehtaarin suuruiselle alueelle Pyhäsalmen taajaman itä puolelle.
Suunnittelualueen alustava rajaus on esitelty OAS asiakirjan kansilehdellä. Osalla alueesta on voimassa vuonna 2020
hyväksytty Ruotasen yleiskaava.
Olkkosen alue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä
Pyhäsalmen taajamasta hyvien liikenneyhteyksien varrella valtatie 27 läheisyydessä, alueella ei sijaitse
merkittävästi asutusta ja alueelle on mahdollista kaavoittaa riittävän laajoja tonttialueita
energiahankkeiden tarpeisiin.

Kaavahankkeet ovat tulleet vireille kaupunginvaltuuston päättäessä kaavoituskatsauksesta 3.4.2023 § 13. Kaavamuutoksesta on laadittu MRL:n 63 §:n 1 momentissa tarkoitetut osallistumis- ja arviointisuunnitelma, josta tekninen lautakunta päätti 13.6.2023 § 68. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat pidetään MRA:n 30 §:ssä mainitussa tarkoituksessa yleisesti nähtävänä ajalla 28.6 – 28.7.2023 kirjastossa, Laitisentie 6 sekä kaupungin nettisivulla www.pyhajarvi.fi, ajankohtaista.

Bilaga Storlek
OAS KUULUTUS_0.pdf 100.27 KB
OAS_OYK.pdf 778.85 KB