Investoinnit ja hankinnat

Pyhäjärven kaupungin investointiohjelma on osa vahvistettua talousarviota.
Investointiohjelmassa on kuluvan vuoden kohteet toteutettavana ja kahden
seuraavan vuoden kohteita suunnitelmissa.
 
Investointiohjelma 2022 on pdf-tiedostona ladattavissa sivun alaosasta.
 
Tässä osiossa tuodaan julki kuluvan vuoden investointihankkeiden etenemistä ja informaatiota
milloin hankkeita tulee kilpailutukseen.

Tänä vuonna toteutamme seuraavat investointihankkeet:

625 keskuskoulun osan 2 peruskorjaus jatkuu kotitaloudensiiven remontilla.
- rakennustekniset työt toteutetaan omana työnä ja talotekniikkaurakat vuosisopimusurakoitsijoilla
 
Kiinteistöjen korjaustöitä ja muita aluesaneerauksia toteutamme omina töinä ja sopimusurakoitsijoiden töinä.
Tätä investointien toteutusohjelmaa päivitetään kun asioiden valmistelu tarkentuu.

Kaupungin suunnitelmissa tulevana uudisrakennushankkeena on uuden kirjasto- ja kulttuuritalon rakentaminen.
Uudesta rakennuskokonaisuudesta on laadittu hankesuunnitelma tarvekartoitukseen perustuvana.
 
Hankesuunnitelma ja sen liitetiedostot ovat saatavissa sivun alareunassa pdf.-tiedostoina.