Vapaa-aikapalvelujen avustukset

TOIMINTA-AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEITA
 
Jakoperusteet löytyvät hakijan oppaasta sekä kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut -sivuilta.
 
Alla olevat yleiset ohjeet koskevat kaikkia vapaa-aikapalvelujen avustuksia.
 
Avustushakemuksen tiedot
 
Toiminta-avustuksen hakemisen yhteydessä yhdistyksen tulee antaa seuraavat tiedot:
* yhdistyksen nimi, osoite, pankki, pankkitilin nro ja kotipaikka
* yhdistyksen jäsenmäärä (sekä kokonaismäärä, että alle 29-vuotiaiden määrä)
* toimihenkilöiden nimet, osoitteet ja puhelinumerot
* toiminnan tarkoitus, toiminnan muodot ja toimintapaikat
* yhdistyksen valtiolta, kunnalta, seurakunnalta tai muulta saamat avustukset
* haettavan avustuksen määrä
* edellisenä vuonna saadut avustukset
* edellisenä vuonna saadun avustuksen käyttötilitys
 
Hakemukseen on liitettävä alkuperäisinä tai oikeaksi todistettuina jäljennöksinä:
* yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus sekä tilinpäätös
* yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio
* voimassa olevat yhdistyksen säännöt
* selvitys edellisen vuoden avustuksen käytöstä
 
Avustusten hakeminen
 
Hakemukset Kunta-Akkuna - palvelun kautta.
 
Avustuksen valvonta

Nuoriso-, liikunta- ja kulttuuripalvelut valvovat avustusten käyttöä. Mikäli avustuksen saaja rikkoo avustusehtoja, peritään saatu avustus takaisin. Avustusta saaneet sitoutuvat pitämään tilinsä ja hallintonsa avoimena tarkastusta varten.
 
Avustuksia saaneet ovat velvollisia antamaan selvityksensä saamansa avustuksen käytöstä seuraavan vuoden hakuun mennessä. Avustusta voidaan käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon sitä on myönnetty ja se tulee käyttää sen kalenterivuoden aikana, jolloin avustus on myönnetty. Selvitys on tehtävä myös, vaikka avustusta ei haettaisikaan seuraavalle vuodelle.
 
Hakija voi saada toiminta-avustusta tai muuta tukea ainoastaan yhdeltä kunnalliselta taholta (esim. kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, nuorisopalvelut, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut) samaan tarkoitukseen.