Vaalit

Europarlamenttivaalit 2024


Europarlamenttivaalit 2024 toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Europarlamenttiin valitaan 720 jäsentä eli meppiä. Suomesta parlamenttiin valitaan 15 jäsentä. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin kansanedustuslaitos, joka säätää lait ja hyväksyy EU:n talousarvion yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa. Lisäksi parlamentti valvoo komissiota ja EU:n virastoja.

Äänioikeutettu voi äänestää valintansa mukaan joko ennakkoon tai vaalipäivänä. Ennakkoon äänioikeutettu voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, mutta vaalipäivänä vain sen äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaalin yleinen ennakkoäänestyspaikka on: Kaupungintalo, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi

Aukioloajat ennakkoäänestyksen aikana:
    29.- 31.5.2024    klo 9.00 - 18.00
    1.- 2.6.2024        klo 10.00 - 13.00
    3.- 4.6.2024        klo 9.00 - 18.00

Laitoksissa hoidettavana olevien ennakkoäänestyksistä julkaistaan erillinen ilmoitus kunkin laitoksen ilmoitustaululla.

Äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä äänestämään tullessaan.

Henkilöllisyyden voi todistaa poliisin myöntämällä henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai vastaavalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Äänestämistä varten on mahdollisuus saada poliisiviranomaiselta väliaikainen henkilökortti maksutta, jos ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan, saa äänestää kotona siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää kotona, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.

Kotiäänestyksen ilmoittautumislomakkeita on saatavissa kaupungintalon neuvonnasta, os. Ollintie 26.

Puhelimitse ilmoitukset voi tehdä keskusvaalilautakunnalle
Minna Pikkarainen, p. 044 445 7617 tai kaupungintalon neuvonta p. 08 769 7111.

Vaalipäivä

Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 9.6.2024. Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00-20.00.

Äänestysalue                                      Äänestyspaikka
1.    Pyhäsalmi                                      Kaupungintalo, Ollintie 26

Keskusvaalilautakunnan yhteyshenkilöt: 
puheenjohtaja Mikko Niskanen, puh. 050 411 7073
sihteeri Minna Pikkarainen, puh. 044 445 7617

PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA
 

 

Oikeusministeriön sivuilta löytyy laajasti yleistietoja vaaleista

Ehdokaslistojen yhdistelmä Europarlamenttivaalit 2024

Vaalien ulkomainonta

Taajama-alueella vaalien ulkomainontapaikka on Makasiinitori, Antintie 4, 86800 Pyhäsalmi. Julisteet saa asettaa aikaisintaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua klo 8.00 ja ne on poistettava viimeistään viikon kuluessa vaalien päätyttyä.

Jokaista ehdolle asettajaa varten on yksi kehys, paikat ehdokaslistojen yhdistelmän mukaisesti vasemmalta oikealle. Ensimmäinen kehys on varattu keskusvaalilautakunnan tiedotteille. 

Vaalijulistekehyksen mitat ovat 80,5 cm x 121 cm. Kehykseen sopii 10 mm levy, jota telineissä ei ole valmiina. Pyhäjärven kaupunki vastaa vaalimainoskehikoiden pystyttämisestä.

Presidentinvaalien 2024 tulokset

Vaalien tulokset oikeusministeriön sivulta tästä linkistä

 

Valtiolliset vaalit lähivuosina

  • Alue- ja kuntavaalit 13.4.2025
  • Eduskuntavaalit 18.4.2027