Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE-työryhmä)

Terveydenhuoltolain 12.1 § mukaan kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

HYTE-työryhmän tehtävänä on laajan hyvinvointikertomuksen sekä hyvinvointiraporttien vuosittainen laadinta.

HYTE-työryhmä järjestää vuosittain myös järjestötapaamisia.
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE)- ja lapsi- ja perhepalveluiden (LAPE)- työryhmä:

Jouni Tillihyvinvointijohtaja, työryhmän pj.
Henrik Kiviniemikaupunginjohtaja
Teuvo Blombergperhe- ja sosiaalipalvelut, Pohde
Sami Laukkanentekninen johtaja
Marko Pehkonenvapaa-aika, liikuntapalvelut
Leena MulariKulttuurituottaja, hyvinvointipalvelut
Raija MykkänenPPE-Köökin edustaja
Mirka Majavakoulukuraattori, Pohde
Taija Kekäläinen koulupsykologi, Pohde
Jarkko OjalaIkosen koulu
Tiina Ahola-HoutsonenSalmen koulu
Tuomas KarjalainenPyhäjärven lukio
Katja MalilaVarhaiskasvatus
Marita Rytkönentyöllisyyskoordinaattori
Maria-Leena MehtäläIkosen koulu
Sari Fagerlund-TorssonenPyhäjärven 4H-yhdistys
Virve ToivanenPyhäjärven Seurakunta
Eeva Vaskilampiyhteisöasiamies, työryhmän sihteeri
Carita HiironenPohde

Yhteystiedot

Jouni Tilli
HyteLape-työryhmän puheenjohtaja 
puh.044 445 7636 
jouni.tilli(at)pyhajarvi.fi
 

Eeva Vaskilampi
HyteLape-työryhmän sihteeri
puh. 044 4457608 
eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi