Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalvelut tuottaa kaupungin asukkaille laadukkaita opetus-, koulutus-, harrastus-, kulttuuri- ja virkistyspalveluja.
Tavoitteena on turvata kaikenikäisten mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen sekä yksityis- ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen.