You are here

Tiedote 25.6.2019: Pyhäsalmen kaivoksen palo-, pelastus- ja suojelualan koulutuskeskus-hanke sai rahoituksen

Pyhäsalmen kaivokseen on suunnitteilla palo-, pelastus- ja suojelualan koulutuskeskus. Pohjois-Pohjanmaan liitto on päättänyt rahoittaa Pyhäjärven Callion valmistelemaa Underground Rescue - kehittämishanketta, joka ajoittuu hankesuunnitelman mukaisesti vuosille 2019 - 2021. Hankkeen päätavoitteena on hyödyntää ja uusiokäyttää Euroopan syvimmän perusmetallikaivoksen, Pyhäsalmen kaivoksen, ainutlaatuiset maanalaiset olosuhteet kehittämällä henkilö- ja työturvallisuusalan toimijoille ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa tarjoava koulutuskeskus. Maanalainen koulutuskeskus on yksi Pyhäjärven ennakoidun rakennemuuksen hallinnan (ERM) kärkitoimenpiteistä.

Hankkeeseen osallistuu useita yrityksiä muun muassa Pyhäsalmi Mine Oy, Agnico Eagle Finland Oy, Sotkamo Silver AB, Anglo American Sakatti Mining Oy, J&T Technology Oy, M-Solutions Oy ja Posiva Oy sekä suuri joukko muita kotimaisia alan yrityksiä.  Yritysrahoitus kattaa noin 21 % koko hankkeen kustannuksista.

Tiedotteeseen pääset tästä

Pyhäjärven Callio     

Päiväys: 
Wed 26.06.2019 to Thu 26.09.2019