Olet täällä

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatusmaksuja peritään päiväkoti- ja perhepäivähoidossa olevista lapsista.

Maksut ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain ja sivistyslautakunnan päätöksen mukaiset. Kun asiakasmaksuja koskevassa lainsäädännössä tapahtuu muutoksia, tarkistetaan asiakasmaksuja uusia määräyksiä vastaaviksi. Varhaiskasvatuksen  asiakasmaksuihin on tullut lakimuutos1.1.2018. Asiakaskohtaiset maksupäätökset uusitaan muutuneen lain mukaisesti.
Uusittu asiakasmaksuesite 1.1.2018 alkaen linkki

 Maksun suuruuteen vaikuttavat:

  • perheen koko
  • perheen tulot
  • varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä
  • varattu varhaiskasvatusaika

Maksu peritään asiakkaan maksukyvyn mukaan. Maksun määrittämiseksi huoltajat toimittavat  kirjallisen tuloselvityksen ja liitteeksi tulotodistukset. Tuloselvityslomake ja täyttöohjeet tästä. 
Perhekohtaisten maksun määräytymisperusteiden muuttuessa tarkistetaan maksua huoltajan toimittaman kirjallisen selvityksen (muutostietolomake) mukaisesti seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien. Muutostietolomake tästä.

Lapsen hoitopaikan johtaja tekee maksupäätökset ja maksujen tarkistuspäätökset. Maksut laskutetaan maksupäätösten mukaisesti. 

Asiointi varhaiskasvatuksen maksuasioissa virka-aikana ma -pe klo 8.30 – 15.30.

Päiväkoti Hoijakka
Satu Jylkäs
p. 044 445 7966
Marjoniementie 1, 86800 Pyhäsalmi

Päiväkoti Muksuteekki, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito
Hilkka Maliniemi
p. 040 350 5921
Tunturitie 23, 86800 PYHÄSALMI

Tarkempia tietoja maksujen yleisistä perusteista palvelutoimistosta:
Sirpa Lipponen
p. 044 445 7669
Ollintie 26, 86800 PYHÄSALMI