Du är här

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens uppgift är att skapa grundförutsättningarna för transport, boende och olika kommunala verksamheter, främja en bra byggarkitektur, säkerställa människors miljö och förbättra miljökvaliteten och miljöskyddet.
  
Fastighetsservicens uppgift är att tillhandahålla fastighetstjänster i stadens fastigheter. Fastighetsservicen omfattar inspektion av fastigheter och HVAC-utrustning, underhåll, service och små reparationer samt skötsel av gårdsområden.
 
Allmänna vägar, allmänna områden och privata vägar omfattar trafikleder, belysning, torg, parkeringsplatser, underhåll av båtbryggor samt assistens vid underhåll av privata vägar.
 
Matservicens uppgift är att tillhandahålla mattjänster till olika kommunala inrättningar på ett ekonomiskt och högkvalitativt sätt.