Du är här

Småbarnspedagogiktjänsterna

 
BARN HAR RÄTT TILL SMÅBARNSPEDAGOGIK

Småbarnspedagogiktjänsterna är till för alla Pyhäjärvi-barn under skolåldern.
Syftet med småbarnspedagogiktjänsterna är att stödja varje barns helhetsfostran, utveckling och lärande och främja välbefinnande.
Småbarnspedagogiken bildar tillsammans med förskole- och grundutbildningen barnets inlärningsväg, där barnet ett år före läropliktens början deltar i förskoleundervisning. I Pyhäjärvi anordnas förskoleundervisningen i grundskolan.
Småbarnspedagogikens uppgift är att ge alla barn lika möjligheter till småbarnspedagogik.
Föräldrar eller målsmän kan efter att föräldrapenningsperioden avslutats välja:
                        * att vårda barnen hemma
                        * kommunal dagvård

Barnets vård i hemmet stöds
                        * genom hemvårdsbidrag
                        * genom hemvårdsbidrag med Pyhäjärvis kommuntillägg

Familjer kan också utnyttja PPKY Selänne Perhekeskus Aarnolas tjänster
                        * öppna familjeklubbar
                        * barnklubbar
                        * lekplatsverksamhet under sommaren