Du är här

Kaupunginjohtajan katsaus vuoteen 2020


Kaupungin ja konsernin vuoden 2020 taloutta ja toimintaa määritti globaali COVID-19-pandemia. Manner-Suomen kuntien ilmoittamien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien vuoden 2020 yhteenlaskettu vuosikate kasvoi 2,2 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Selittävinä tekijöinä olivat koronapandemian tukitoimenpiteistä aiheutuneet valtionosuuksien ja verotulojen voimakkaat kasvut. Tukipaketissa korostui mm. yhteisöveron kuntien jako-osuuden kasvattaminen merkittävästi sekä peruspalvelujen valtionosuuden lisämäärärahat.

Pyhäjärven kaupungin taloudellinen tilanne kehittyi koronatukipaketin ansiosta edellisvuosiin verraten positiivisesti. Talousarvio oli erittäin alijäämäinen (-3.145.348 euroa), ja yhä vielä lisätalousarvionkin laadinnan aikaan (-2.370.332 euroa). Kaupungin verotulokehitys oli koronatukipaketista johtuen nousujohteinen. Verotulot toteutuivat n. 2 miljoonaa euroa korkeampana vuoteen 2019 verrattuna ja 1,1 miljoonaa talousarviota korkeampana. Valtionosuudet puolestaan toteutuivat 0,3 miljoonaa euroa korkeampana muutettuun talousarvioon verrattuna. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 426.871 euroa. Konsernin osalta vuosikate oli ylijäämäinen 5.465.693 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostui 1.196.450 euroa.

Taloudellisen kantokyvyn pysyvään parantamiseen ei saatu vielä riittävästi toimenpiteitä valmisteltua. Kaupunki kävi koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut syksyllä 2020, jonka yhteydessä valmisteltiin 1,09 miljoonaan säästöt, sisältäen koko vakinaisen henkilöstön lomautukset toteutettavaksi vuonna 2021. PPKY Selänteen toiminnassa ei saatu vuoden 2020 aikana edelleenkään säästöpäätöksiä saatikka toimenpiteitä tehtyä.

Koronapandemia on tuonut paikkakunnallemme tilastojen mukaan viime vuosia enemmän perheitä ja työikäisiä. Väkiluvun kokonaiskehityksessä ei silti tapahtunut juuri muutosta pitkään jatkuneeseen trendiin. Kuolleisuuden enemmyys syntyvyydestä oli 57 henkeä ja nettomuuttotappio oli 39 henkeä. Kaupungin väkiluku vuoden 2020 lopussa oli 5.033 hlöä, joten väkiluku väheni vuodessa yhteensä 98 henkeä. Toisaalta nuorten aikuisten (18 - 35-vuotiaat) joukossa paikkakunnalle muutto kasvoi edelleen. Uskomme peruspalveluidemme ja mm. maksuttoman varhaiskasvatuksemme olevan mahdollistamassa uusien asukkaiden asettumista Pyhäjärvelle.

Työllisyyden kehitys oli negatiivinen rakennemuutoksesta ja koronasta johtuen. Vuoden 2020 lopussa työttömyysaste oli 14,6 % (vuoden 2019 lopussa 11,5 %). Työ elinkeinorakenteen muutoksen hallinnan osalta jatkuu.

Kaivoksen uusiokäyttöön liittyvä Ruotasen asemakaavan muutos ja alueen yleiskaavoitus hyväksyttiin valtuustossa loppuvuodesta ja ne ovat saaneet lainvoiman. Itämäen tuulivoimapuiston kaavoituksesta solmittiin sopimus kaavoituksen käynnistämisestä ja alueen kaavoituksen valmistelu alkoi. Valtateiden E75 ja vt27 risteysalueen asemakaavan muutos laitettiin niin ikään vireille. Joulukuussa 2020 saimme hienoja uutisia Murtomäen tuulivoimapuiston rakentamispäätöksen muodossa, joka on ensimmäinen Pyhäjärvelle toteutettava teollinen tuulivoiman tuotantoalue 15 voimalallaan.

Kaupungin lainakanta kasvoi vuoden 2020 aikana yhteensä n. 4,1 milj. euroa. Asukaskohtainen lainakanta oli kasvanut 31.12.2020 mennessä n. 6 000 euroon. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat n. 1,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointikohde oli Vanhan Pyhäjärventien perusparannuksen loppuosa. Uimahalli jouduttiin väliaikaisesti sulkemaan tulipalon vuoksi elokuusta 2020 lukien ja korjaustyöt käynnistyivät. Suunniteltu uudelleen avaaminen tapahtunee elokuussa 2021.

Vuosi 2020 oli erittäin hektistä kamppailua aikamme pahinta kansanterveydellistä uhkaa vastaan akuuttien palveluntuotannon jatkuvuushaasteiden muodossa. Lisäksi rakennemuutoksen hallinta niin uusien elinkeinovaikutuksien luomisen kuin kaupunkitalouden kantokyvyn parantamisenkin osalta sai lisää onnistumisen paineita. Varmaa on vain se, ettei maailma ole samanlainen pandemian jälkeen. Muutoksessa on aina myös mahdollisuus.

Henrik Kiviniemi, kaupunginjohtaja

Päiväys: 
ons 31.03.2021 till lör 31.07.2021