Du är här

Vestia Oy - Kuntatiedote 30.7.2020

Vestia Oy:n asiakkaat tyytyväisiä hintoihin ja palveluihin

Vestia Oy:n asiakkaat pitävät jätehuollon kustannuksia kohtuullisina ja ovat tyytyväisiä jätehuollon toimivuuteen. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian tyhjentäminen sovitun aikataulun mukaisesti. Tiedot käyvät ilmi Vestia Oy:n teettämästä asiakastyytyväisyyskyselystä.

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista 90 % pitää yrityksen jätehuollon hintoja sopivina ja lähes kaikki vastanneet (98 %) arvoivat asuinkiinteistönsä jätehuollon erittäin toimivaksi. Tärkein asia jätehuollossa on jäteastian sovitun mukainen tyhjentäminen. Tätä mieltä oli lähes 90 % vastaajista. Toiseksi tärkeimpänä asiana jätehuollossa pidetään ekopisteiden riittävää määrää ja niiden tyhjentämistä (75 % vastaajista). Kolmanneksi tärkeimpänä asiana koetaan jätteiden hyötykäyttö (67 % vastaajista).

Vestia Oy:n toiminta koetaan myös vastaajien keskuudessa ammattitaitoisena ja erityisesti asiakaspalvelu sai kiitosta asiantuntevuudestaan ja ystävällisyydestään. Vastauksista kävi myös ilmi, että asiakkaat lajittelevat ja kierrättävät jätteensä hyvin ja kokevat pääsevänsä niistä helposti eroon.

Vestia Oy:n asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin ulkopuolisen yrityksen toimesta Vestia Oy:n verkkosivuilla ja lähettämällä kyselylinkki asiakkaiden sähköpostiin. Vastauksia kyselyyn saatiin kaikkiaan 1051 asiakkaalta. Vastaajien sukupuolijakauma meni tasan. Suurin osa vastaajista asui omakotitalossa Ylivieskan taajamassa 1–2 henkilön taloudessa. Vestia Oy toteuttaa asiakastyytyväisyyskyselyitä toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi säännöllisin väliajoin.

Lisätietoja:

Mervi Väisänen, viestintä- ja henkilöstöpäällikkö mervi.vaisanen@vestia.fi 044 749 3948

Olavi Soinio, toimitusjohtaja olavi.soinio@vestia.fi 044 751 8670

 

ystävällisin terveisin,

Mervi Väisänen

viestintä- ja henkilöstöpäällikkö

Puh. 044 749 3948

mervi.vaisanen@vestia.fi

[www.vestia.fi]www.vestia.fi 

Vestia Oy

Vestianväylä 80

84100 Ylivieska

 

 

 

 

Päiväys: 
tors 30.07.2020 till mån 31.08.2020