Du är här

Framtiden

Som strategiska tyngdpunkter har valts:

 1. Dragningskraft via tillgänglighet, infrastruktur och kunnande
 2. Hållkraft via livskraft och välbefinnande
 3. En balanserad ekonomi för stadskoncernen och koncernföretagens roll vid främjandet av vitalitet
 4. Regionalt samarbete och interaktion


De strategiska målen har valts ut från prioriterade områden:

 1. Dragningskraft via tillgänglighet, infrastruktur och kunnande
  1. Trafik- och telekommunikationslänkar svarar på förändringar inom arbetsliv och fritid
  2. Unik underjordisk infrastruktur och kunskap om underjordisk verksamhet
  3. Uppbyggnad av lokala expertisgrupper
  4. Ett resurssmart Pyhäjärvi
  5. En trivsam levnadsmiljö
 2. Hållkraft via livskraft och välbefinnande
  1. En välmående tillväxtort
  2. Drivkraft från civilisationen
  3. Stark serviceleverans
  4. En engagerande verksamhetskultur
  5. Utnyttjandet av naturen vid uppbyggnaden av välbefinnandet
 3. En balanserad ekonomi för stadskoncernen och koncernföretagens roll vid främjandet av vitalitet
  1. En ekonomi i balans
  2. Livskraftiga dotterbolag
  3. Hållbara och betydande investeringar
  4. Utveckling av personalens kompetens och ork
 4. Regionalt samarbete och interaktion
  1. Ett aktivt Pyhäjärvi som skiljer sig från mängden
  2. Ett regionalt samarbete för att möta livskraftsarbetets utmaningar
  3. Resursfullhet som humankapital


Prioriteringarna och målen för stadsstrategin för åren 2018-2021 anges årligen i budgetens operativa mål, vars förberedande ansvarsområden tilldelas stadsstyrelsen, styrelserna och dotterbolagen. För budgetpappret förbereds specifika åtgärder för varje mål och åtgärder för dess bedömning.

Genomförandet av operativa mål följs aktivt upp i delårsrapporter och i mer detalj i koncernredovisningen. Förverkligandet av strategin bedöms i delårsrapporterna med hjälp av indikatorerna för budgetens funktionella mål. Den erhållna uppföljningsinformationen utnyttjas varje år vid behovsprövningen av en strategiuppdatering.