Du är här

Förvaltningsorganisationen

Förvaltningsorganisationen är ansvarig för beredning och föredragning av frågor som ska behandlas i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige, för att producera information om stadens verksamhet och ekonomi och svara för verksamhetens och ekonomins övervakning, kontroll och planering samt är ansvarig för att leda hela stadskoncernens verksamhet och allmänna kommunikation.

Till förvaltningsorganisationens uppgifter hör också
- organiseringen av kommunala, nationella och transnationella val
- att styra och främja sysselsättningen i staden
- utvecklingen av främjandet av hälsa och välbefinnande
- arrangerandet av skuldrådgivning och anställningsskyldighet
- arkivförvaltningen

Centralförvaltningens bokföring, gemensamma servicepunkt, inkommande och utgående post och kopieringstjänster finns under förvaltningsorganisationen.

Pyhäjärvi stad köper ekonomi- och personalförvaltnings- samt IT-tjänster från Peruspalvelukuntayhtymä Selänne.