Du är här

Callio

Pyhäjärven Callio är en globalt unik, tvärvetenskaplig verksamhetsmiljö. Den erbjuder mångsidiga möjligheter till framgång både för nya innovativa projekt samt för etablerade företag som söker nya verksamhetssätt, liksom för utbildning, forskning och produktutveckling.

Pyhäjärven Callio finns i den 1 445 meter under jordytan belägna Pyhäsalmi-gruvan med omkringliggande markområde. Pyhäjärven Callios utrymmen hör till de djupast kända platserna i Europa.
I och med gruvverksamhetens upphörande erbjuder Pyhäjärven Callio företag ett unikt, även med de mest kritiska globala indikatorerna mätt, stabilt och säkert ramverk, för att starta eller utvidga en framgångsrik företagsverksamhet. Den unika verksamhetsmiljön ger företagen som etablerar sig där en värdig konkurrensfördel.

För utbildning, forskning och produktutveckling erbjuder Pyhäjärven Callio ett underjordiskt laboratorium och en testmiljö, som inte existerar någon annanstans. Faktum är att Pyhäjärvi Callio-infrastrukturen har utnyttjats för forskningsverksamhet redan under årtionden. Utrymmena möjliggör också storskaliga experimentella test-arrangemang.
 

Kontaktuppgifter
Pyhäjärvi stad
Ollintie 26
86801 Pyhäsalmi


Programdirektör
Sakari Nokela
tfn 040 180 9511
sakari.nokela(at)pyhajarvi.fi
https://callio.info/

Följ oss: