Du är här

Äldrerådet

Äldrerådet är ett gemensamt organ för äldre personer som bor i staden och dess grannskap samt deras organisationer, som påverkar planeringen, beredningen och uppföljningen av verksamheten inom olika branscher. Tyngdpunkten ligger på den åldrande befolkningens välbefinnande, hälsa, inkludering, boende, rörelseförmåga och hantering av dagliga aktiviteter.
Äldrerådet sammankommer flera gånger om året. Äldrerådet arrangerar tillsammans med olika aktörer evenemang under Äldreveckan och en grötfest som hålls i december.
Som äldrerådets ordförande fungerar Pirkko Hautala och som sekreterare Eeva Vaskilampi tfn 044 4457 608 e-post eeva.vaskilampi(at)pyhajarvi.fi.
Pyhäjärvi Äldreråds sammansättning 1.6.2017-31.5.2019
medlem                                  reservmedlem

Pirkko Hautala ordf.                  Taimi Piippo

Toivo Huhmarniemi vice ordf.       Anna Marjoniemi

Eila Leppäharju                     Anna-Liisa Kamula

Tyyne Tuikka                         Kaija Muranen

Kaija Parttimaa                     Matti Huttunen

Outi Reuter

Raija Miettinen

Jukka Lehtosaari

Sami Laukkanen

Aino Tapaninaho

Eeva Vaskilampi sekr.