Olet täällä

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

 

VARHAISKASVATUKSEEN HAKEMINEN

Varhaiskasvatushakemuksen täyttäminen ja tietojen täydentäminen

Kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa 1.8.2020 alkavalle toimikaudelle haetaan  ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen aikana paperisia hakemuslomakkeita toimitetaan pyynnöstä postitse palvelutoimistosta. Postituspyynnöt p. 044 4457 669 tai vk.palvelutoimisto@pyhajarvi.fi.
Hakemus täytetään erikseen jokaisesta lapsesta. Hakemuksen tekee lapsen laillinen huoltaja tai huoltajan asemassa oleva henkilö.

Hakemuksen tilapäistä hoitoa varten voi tehdä ainoastaan paperisella hakemuslomakkeella.

Mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatuspaikkaa ennen 1.8.2020, huoltaja voi käyttää hoitopaikan hakemiseen ainoastaan paperista hakemuslomaketta. Hakemuskaavakkeen voi tulostaa täytettäväksi tästä.  Hakemuskaavakkeita on saatavilla myös varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Paperihakemukset tulee palauttaa varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon, postiosoite Ollintie 26  86800 PYHÄSALMI.
Tarvittaessa toimitettua hakemusta voi tarkentaa tai täydentää (hakemuksen täydentävät liitteet) ottamalla yhteyttä varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. 


Hakemukseen tarvittavat liitteet 
Jos varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan ennen 31.7.2020, tarvitaan asiakasmaksun määrittämiseksi tuloselvitys liitteineen, jotka toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Katso tarkemmin kohdasta varhaiskasvatuksen asiakasmaksut.

 

Hakemuksen käsittely varhaiskasvatuksen palvelutoimisossa 
Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhteistyössä huoltajan kanssa tarjolla olevista varhaiskatusikäisten palvelujen vaihtoehdoista neuvotellen. Varhaiskasvatuksen palveluohajuksesta ollaan yhteydessä hakemuksen jättäneeseen huoltajaan,
kun hakemus on  saapunut varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Vuorohoitopaikkaa järjesteltäessä huoltajilta voidaan tarvittaessa pyytää selvitystä varhaiskasvatuksen edellytyksistä huoltajien vuorotyöstä tai opiskelusta johtuen.
Varhaiskasvatuksen palveluohjauksessa kartoitetaan sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat, ja sijoittelussa huomioidaan perheen hoitopaikkaa koskeva toiveet mahdollisuuksien mukaan. Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa neuvotellen.
Hakemuksen perumisesta on hakijan ilmoitettava varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Mikäli hoidon aloitusajankohta muuttuu/siirtyy, on hakijan peruttava aiemmin toimitettu hakemus ja tehtävä uusi hakemus. 
Palvelun järjestäjälle säädetty hakemuksen käsittelyaika lasketaan hakemuksen saapumispäivästä alkaen.  
 

Päätökset ja paikan vastaanottaminen
Varhaiskasvatuspaikka myönnetään lapselle huoltajan hakemuksen mukaisesti, kuitenkin enintään oppivelvollisuuden alkuun saakka.
Tiedot rekisteröidään kunnan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään, ja siirretään varhaiskasvatuslain mukaisesti kansalliseen tietovaranto Vardaan.
Varhaiskasvatuksen järjetämisestä tehdään palvelupäätös, joka lähetetään molemmille huoltajille kirjallisesti.
Toiselta paikkakunnalta muuttava perhe saa palvelupäätöksen, kun perheellä on kotiosoite Pyhäjärvellä.
Lapsen huoltajat voivat perua lapsensa hoitopaikan muutostietolomakkeella. Paperisia muutoslomakkeita on saatavana varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Muutoslomake palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon.

 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa 
Lapsella ja hänen huoltajallaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatukseen hoitosuhteen alusta lähtien. Sijoituspäätökset tehdään hyvissä ajoin, jotta perheillä on mahdollisuus riittävään tutustumisjaksoon ennen hoidon alkamista.
Lapsen hoitopaikan henkilöstö tukee sekä lasta että hänen perhettään varhaiskasvatuksen alkaessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä. Yhteistyö alkaa hoitopaikan yhteydenotosta huoltajaan ja aloituskeskustelun sopimisesta.

 

Muutokset varhaiskasvatuksen tarpeessa  
Varhaiskasvatuksen järjestämiseen vaikuttavat muutokset ilmoitetaan kirjallisesti palvelusivuilta tulostettavalla muutostietolomakkeella linkki. Ilmoituksen huoltajat toimittavat  varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hoitosuhteen kestäessä lapsella voi olla ajallisesti perättäisiä hoitosopimuksia ilman että hoitosuhde katkeaa. 
 

Varhaiskasvatuspaikan vaihto
Kun lapsella on paikka varhaiskasvatuksessa, ja lapsen huoltaja haluaa hakea siirtoa toiseen hoitopaikkaan, haetaan siirtoa paperisella siirtolomakkeella. Siirtohakemus palautetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Hakemuksiin perustuvia siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Useimmiten siirrot toteutetaan elokuussa varhaiskasvatuksen toimintavuoden alusta.
 

Hoitopaikan irtisanominen
Toistaiseksi voimassa oleva hoitosuhde päättyy vain kirjalliseen hoitopaikan irtisanomiseen. Lomake toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelutoimistoon. Irtisanoutuminen päivähoitopaikasta (pdf).
Hoitopaikan irtisanominen lopettaa  hoitosuhteen, ja hoitopaikan myöntämispäätös raukeaa. Myös mahdolliset aikaisemmin jätetyt siirtohakemukset toiseen yksikköön peruuntuvat. Uutta, myöhemmin alkavaa hoitosuhdetta varten on huoltajan tehtävä uusi hakemus. Määräaikaiseksi vahvistettu hoitosuhde päättyy päätöksen määräpäivänä.
Asiakasperheen tulee ilmoittaa hoitopaikan irtisanomisen yhteydessä lapsen hoitopaikkaan viimeinen hoitopäivä.

 

Henkilötietojen käsittely
Varhaiskasvatuksen ohjaaja  toimii varhaiskasvatuksen henkilörekisterin vastuuhenkilönä. Rekistriselosteet ovat nähtävillä varhaiskasvatuksen palvelutoimistossa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot.
 

Tietosuojaseloste