Olet täällä

Terapiapalvelut

Terapiapalvelujen periaatteena on järjestää asukkaille tasavertaiset, laadukkaat ja helposti saatavilla 
olevat psykososiaalista hyvinvointia edistävät palvelut. Palveluitamme ovat mielenterveys-, perheneuvola-, 
päihdepalvelut, seksuaalineuvonta sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ja päivätoiminta.

 

PPKY selänne logo