Olet täällä

Elämäntapakokeilu

INNOSTU ELÄMÄNTAPAKOKEILUSTA,

Hae kotitaloutesi mukaan muutokseen

Haemme perheitä kestävän arjen kokeiluun 1,5 asteen elämäntapamuutokseen keväälle 2022

Pyhäjärven kaupunki käynnistää tammikuussa 2022 kotitalouksien kestävän arjen kokeilun. Kokeilussa mukana olevat kotitaloudet laskevat aluksi hiilimateriaalijalanjälkensä ja suunnittelevat tiekartan, jota toteuttavat muutoksen aikana.

Pyhäjärven kaupunki ja Tyrnävän kunta ovat mukana Iilaakso Oy:n Canemure-hankkeessa, joka tuottaa ilmastotoimien käytännön tietoa kuntalaisille. Kokeilu on osa hanketta.

Halutessasi lisätietoa, ota yhteyttä:
projektikoordinaattori
Konsta Joro, puh. 050 551 2352
konsta.joro@iilaakso.fi

Tule mukaan muutokseen!

Hiilineutraalisuo.fi logo ja Pyhäjärvi - meillä on helppo viihtyä logo


Pyhäjärven kaupunki hakee yhteistyökumppaneita 1,5 asteen elämäntapakokeiluun

Pyhäjärven kaupunki hakee elämäntapakokeiluun mukaan yrityksiä, jotka voivat tarjota vähähiiliseen elämään liittyviä palveluja kuukauden mittaisen kokeilun tueksi.

Pyhäjärven kaupunki järjestää kotitalouksille Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö -kokeilun. Kokeilussa suunnitellaan ja kokeillaan, miten osallistujat voisivat saavuttaa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisen, kestävän tason 2,5 t CO2e/hlö/vuosi hiilijalanjäljen vuoteen 2030 mennessä. Kaupunki etsii kokeiluun mukaan yhteistyöhön yrityksiä & järjestöjä, jotka haluavat olla mukana tukemassa osallistujien vähähiilisen elämän kokeiluja ja samalla kehittämässä kestävien tuotteiden ja palveluiden saatavuutta.

Kokeilussa mukana olevat kotitalouksille lasketaan aluksi hiilijalanjäljet. Tuloksien perusteella kotitaloudet suunnittelevat oman vähähiilisen elämäntapojen tiekarttansa Ilmastopalapelillä. Ilmastopalapeli sisältää yli 100 ruokaan, asumiseen, liikkumiseen ja muuhun kulutukseen liittyvää tekoa, joilla hiilijalanjälkeä voi pienentää. Kokeilujaksolla kotitaloudet testaavat valitsemiaan tekoja arjessa. Kotitaloudet voivat saada tukea kokeiluihin erilaisista yritysyhteistyömuodoista. Aikaisemmat kotitaloudet ovat pienentäneet jalanjälkeään kokeilun aikana jopa yhden tonnin verran, eli noin 10-20 %.

Hankkeessa järjestetään aloitustyöpaja tammikuussa 2022, jossa kotitaloudet miettivät yhdessä D-mat oy:n asiantuntijoiden kanssa kotitalouksille sopivan tavan pienentää hiilijalanjälkeä. Yritykset ovat tervetulleita mukaan työpajaan.

Yritykset saavat työpajassa mahdollisuuden kertoa omista vähähiilistä tai muilla tavoin kestäviä elämäntapoja tukevista palveluistaan kiihdyttämön osallistujille. Tarkoituksena on esitellä osallistujille tuotteita ja palveluita, jotka jo nyt mahdollistavat kestävän, vähähiilisen elämätavan. Yritykset voivat hyödyntää osallistumistaan ja kiihdyttämön tuloksia omissa markkinoissaan ja kehitystyössään. Esityksiin käytettävä aika ja esittäytymistapa määritellään mukaan osallistuvien yritysten määrän mukaan. Yhteensä aikaa yritysesittäytymisiin on työpajassa 30 minuuttia.

Tuote- tai palveluesittelyn lisäksi yritykset voivat halutessaan tarjota kotitalouksille erilaisia tarjouksia, tuotepaketteja tai esimerkiksi kokeilumahdollisuuden omiin tuotteisiin tai palveluihinsa. Tarjouksista viestitään osallistujille työpajassa ja koottuna listauksena. Tarjousten tarkoituksena on tuoda vähähiiliset vaihtoehdot helposti saataville ja madaltaa kynnystä kokeilla uutta.

Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on jo 15 kiihdyttämö Suomessa. Kiihdyttämöitä on järjestetty vuodesta 2018 esimerkiksi Iissä, Mynämäellä, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Kiihdyttämöihin osallistuneet kotitaloudet ovat olleet tyytyväisiä kokeiluun ja saaneet sen kautta konkretiaa oman elämänsä ilmastotekoihin. Lisäksi kiihdyttämöt ovat toimineet hyvänä keskustelualustana, jossa vähähiilisen elämän esteet ja kuntalaisten toiveet välittyvät kunnille. Kiihdyttämön konsepti on kehitetty kansainvälisessä Kestävien elämän-tapojen kiihdyttämössä -hankkeessa (2018-2021), jossa on mukana seitsemän maata. Ilmastopalapeli on D-mat oy:n kehittämä suunnittelu- ja opetuspeli.

Hankkeeseen mukaan yhteistyökumppaneiksi haluavia yrityksiä & järjestöjä pyydetään ilmoittautumaan mukaan viimeistään joulukuun loppuun mennessä

Lisätietoja; 

Pyhäjärven kaupunki: Henrik Kiviniemi, kaupungin johtaja (henrik.kiviniemi@pyhajarvi.fi)
Iilaakso Oy: Konsta Joro, projektikoordinaattori (050 551 2352, konsta.joro@iilaakso.fi)
D-mat Oy: Michael Lettenmeier, asiantuntija (040 541 2876, michael@d-mat.fi)