Olet täällä

Tiedote Pyhäjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelujen päättymisestä

Pyhäjärven kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet 26.3.2020.

Yhteistoimintamenettelyjen perusteena oli hallituksen 16.3.2020 koronavirustilanteen hoitamiseksi linjaamien poikkeuksellisten toimenpiteiden huomattavat vaikutukset kaupungin toimintaan ja henkilöstöön. Linjausten mukaan kaupungin toimintayksiköitä suljettiin ja toimintaa rajoitettiin, jolloin työn tarjoamisen edellytykset vähenivät. Kaupungin arvion mukaan koronavirustilanne tulee jatkumaan kauemmin kuin mitä hallituksen linjaukset ovat tällä hetkellä voimassa. Arvio pohjautuu asiantuntijatahojen (mm. THL) arvioon.

Työvoimatarvetta selvitettäessä huomiota kiinnitettiin erityisesti koronapandemian kaupungin palveluille aiheuttamien sulkujen ja rajoitusten todennäköiseen kestoon ja mahdolliseen lisäpalvelutarpeiden syntymiseen. Suomen hallituksen poikkeusoloihin liittyvien toimien jatkaminen tässä vaiheessa 13.5.2020 saakka tukee kaupungin näkemystä poikkeusolojen kestosta ja tilanteen vakavuudesta.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena päädyttiin lomautuksiin ja työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 momentin noudattamiseen työnteon estymisestä. Lomautukset koskevat yhteensä 16 henkilöä hallintotoimessa, sivistystoimessa perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä teknisessä toimessa ruokahuollossa ja siivouksessa. Yhteistoimintaneuvottelussa ei esitetty eriäviä kannanottoja.

Kaupunginhallitus käsitteli yhteistoimintaneuvottelujen tulosta ja hyväksyi kaupunginjohtajan esitykset toimenpiteistä eilen maanantaina 30.3.2020. Lomautukset ovat määräaikaisia alkaen 4.5.2020 ja kestäen 30.6.2020 asti. Työsopimuslain 2 luvun 12 § 2 momenttia työnteon estymisestä noudatetaan 30.3.2020 alkaen 4 henkilön kohdalla.

 

Johtoryhmä

Päiväys: 
Ti 31.03.2020 - Su 31.05.2020