Olet täällä

Tiedote koskien Raha-asiainvaliokunnan puoltavaa päätöstä 2.9.2021 Pyhäsalmen Energiavarastohankkeen investointituesta

 

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta on käsitellyt 2.9.2021 Pyhäjärvelle Pyhäsalmen kaivokseen suunnitellun suuren kokoluokan energiavaraston (PPHES) investointitukiasiaa ja päättänyt puoltaa Työ- ja elinkeinoministeriön esitystä 26,3 miljoonan euron investointituen myöntämisestä hankkeelle. Hankkeen toteutuminen on kulmakivenä Pyhäsalmen kaivosalueelle ja sen lähialueille kehittyvälle Pyhäjärven Callion yrityspuistolle.

Uudistuva sähköjärjestelmä tarvitsee säätövoimaa ja energian suuren kokoluokan varastointia. Pyhäsalmen energiavarastohanketta on viety eteenpäin EPV Energia Oy:n kanssa aktiivisesti ja hankkeelle on saatu nyt TEM:ltä uuden energiateknologian suuriin demohankkeisiin myönnettävää investointitukea erittäin merkittävä summa. Saatu tuki edesauttaa merkittävällä tavalla energiavaraston lopullisen investointipäätöksen syntymistä nopealla aikataululla.

”Tämä on erittäin suuri askel sekä Pyhäsalmen energiavarastolle että koko Callion yritysalueen kehittämiselle. PPHES on kaivoksen maanalaisen infrastruktuurin uusiokäytön kannalta ankkurihankkeemme ja siten koko elinkeinorakenteen rakennemuutoksen kannaltakin erittäin tärkeässä roolissa”, toteaa Pyhäjärven kaupunginjohtaja ja Callion toimitusjohtaja Henrik Kiviniemi.

Suuren harppauksen investointipäätöstä kohti ottanut energiavarastohanke toisi Callion yritysalueen mahdollistamisen lisäksi itsessäänkin suurena infrahankkeena merkittävän määrän työtä rakennemuutospaikkakunnalle. Alueen monet tuulivoimahankkeet ja siirtoverkkojen vahvistamisinvestoinnit tukevat lokaation sopivuutta laajamittaisemme energian varastoinnille.

”Energiavaraston tukipäätös on ratkaiseva tekijä kaivoksen uusiokäytön toteutuksessa. Vuosien ajan on asian hyväksi tehty töitä. Nykyisen hallituksen ohjelmassa oli mm. kirjaus sähkön varastoinnin kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi myös pumppuvoimaloiden osalta. TEM:n esityksestä tuo este poistui. Nyt myönnetty energiatuki mahdollistaa energiavaraston toteuttamisen energiayhtiöiden toimesta”, painottaa Pyhäjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tikanmäki.

”Usean vuoden ajan olemme tehneet töitä energiavaraston eteen. Olemme käyneet läpi lukemattomia neuvotteluita, suunnittelua, palavereita ja askeleita eteenpäin kohti jotain uutta, joka kantaa koko Pyhäjärven yhteisön kaivostoiminnan loppumisen yli. Olemme tekemässä Pyhäjärvellä historiaa, sillä ilmastonmuutos ja fossiilittoman energian tuotannon tarvitsema suuren kokoluokan energiavarasto on uuden aikakauden airut. Energiavarasto siivittää uusiutuvien energianlähteiden kanssa Pyhäjärveä kohti uutta-aikakautta”, iloitsee Pyhäjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouni Jussinniemi.

Pyhäsalmen kaivoksen toiminta on hiipumassa ja maanalainen kaivostoiminta päättyy vuoden 2022 alkupuolella. Rikastamolla toiminta jatkuu vuoteen 2026. Maanalaisen louhinnan loppumisella on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia, joihin Pyhäjärvellä on varauduttu aktiivisella ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinnalla.

”Myönnetty tuki parantaa huomattavasti pumppuvoimalan toteutumisen todennäköisyyttä ja samalla kaivosalueen uusiokäytön edellytyksiä kokonaisuudessaan. Toteutuessaan pumppuvoimala tarjoaisi uusia mahdollisuuksia kaivoksen osaavalle henkilöstölle ja lisäisi alueen elinvoimaa sekä kehitysmahdollisuuksia kaivoksen tuotannon hiipuessa”, pohtii kaivoksenjohtaja Aki Tuikka.

Pumppuvesivoimaan perustuva energiavarasto PPHES pystyy reagoimaan nopeasti ja suurella volyymilla tuotannon ja kulutuksen välisen eron vaihteluihin. Hankkeen rakentamisaika on arvioitu olevan kolme vuotta ja sen tekninen käyttöikä olisi yli 50 vuotta. Pyhäsalmen energiavaraston kokoluokka on sähkötehossa 75 MW ja kapasiteetissa 530 MWh. Pitkän käyttöiän lisäksi Pyhäsalmen energiavarastoa puoltavat erityisesti energiavaraston koko (tuotanto 7 h), alavesialtaan volyymi (162 000 m3), erinomainen hyötysuhde (77 %), pienet käyttökustannukset sekä huolto- ja korvausinvestointien minimaalinen tarve.

"Suomen suurimman energiavaraston valmistelu on ollut mielenkiintoinen tehtävä Pyhäjärvellä. Nyt käynnistyy hankkeen tarkempi suunnittelu. Kaivokseen toteutettuna pumppuvoimala tulee olemaan laatuaan ensimmäinen Suomessa ja maailmalla. Pelkästään 1400 m pystysuora veden pudotuskorkeus päässee myös ennätyskirjoihin" toteaa Pyhäjärven Callion kehitysjohtaja Sakari Nokela

Tuoreen tukipäätöksen jälkeen hankkeen valmisteluvaihe tulee päätökseensä ja siirtyy jatkosuunnittelu- ja lupaprosessivaiheeseen. Hankkeen investointipäätöstä odotetaan tapahtuvaksi muutaman kuukauden sisällä.

Pyhäjärvellä 2.9.2021

 

Pyhäjärven kaupunki ja Pyhäjärven Callio

 

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi, puh. 044 445 7701

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouni Jussinniemi, puh. 040 168 5502

www.callio.info

Päiväys: 
Pe 03.09.2021 - La 31.12.2022