Olet täällä

Suomen Energiavarasto Oy:n 110 KV voimajohtohanke Ruotanen - Pyhäsalmi: tutkimusten aloittaminen

Maanmittauslaitos on 17.8.2022 päätöksellään MML 60409/03 04/2022 myöntänyt Suomen Energiavarasto Oy:lle kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 84 § mukaisen luvan suorittaa maastotutkimuksia Pyhäjärven kaupungin alueella voimajohdon suunnan määrittämiseksi. Maakaapelina rakennettavalla 110 kV voimajohdolla liitetään Pyhäsalmen vanhalle kaivokselle tuleva, energiavarastona toimiva pumppuvoimalaitos Ruotasen sähköasemaan. Arvioitu kaapelin sähkönsiirtoteho on noin 75 MW. Ilmoitamme aloittavamme syksyn 2022 aikana maastotutkimukset, joiden tarkoituksena on selvittää suunnitellun johtoreitin maastoa ja maaperää. Tutkittavan johtoreitin pituus on noin 2,6 km. Suunniteltu reittilinja kulkee nykyisen Ruotanen-Pyhäsalmi voimajohdon reunavyöhykkeellä pois lukien tieristeämät, joissa suunniteltu kaapelireitti poikkeaa olemassa olevasta voimajohdosta Tutkimusten perusteella voimajohtolinjalle määritellään tarkka sijainti. Ennen maastotöiden aloittamista informoimme vielä erikseen kirjeitse niitä maanomistajia, joiden kiinteistöille tutkimukset sijoittuvat ja joiden osoitteet löytyvät Maanmittauslaitoksen kiinteistötiedoista. Aloitamme heti maastotutkimusten päätyttyä neuvottelut maanomistajien kanssa kaikista hankkeeseen liittyvistä asioista. SUOMEN ENERGIAVARASTO OY

Päiväys: 
Ma 12.09.2022 - Ma 10.10.2022