Olet täällä

Ruotasen osayleiskaava, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä luonnos

Pyhäjärven tekninen lautakunta käsitteli 19.2.2019 Ruotasen osayleiskaavan ja päätti asettaa sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä luonnoksen nähtäville ja lausunnoille 6.3. – 5.4.2019.

Materiaali on nähtävillä Pyhäjärven kaupungintalolla, teknisessä toimistossa, Ollintie 26 sekä kaupungin nettisivulla www.pyhajarvi.fi, ajankohtaista.

Pyhäjärvellä kaivostoiminta on loppumassa lähivuosina. Kaivos ja sitä ympäröivät alueet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia sekä uusille innovatiivisille hankkeille että vakiintuneille, uusia toimintatapoja tavoitteleville toimijoille.

Kaivostoiminnan loputtua kaivoksen paikalle alkaa syntyä Pyhäjärven Callio.

Vapautuviin kaivostiloihin, kaivosalueelle ja sen lähiympäristöön on suunniteltu monenlaista toimintaa. Varteenotettavimmat ja pisimmällä kehitystyössä olevat hankkeet ovat Data Center kaivoksessa, kaivos energiavarastona sekä hiukkastutkimus-hanke.

Kaikki em. kolme hanketta edellyttävät myös maanalaisen että maanpäällisen asemakaavan laadinnan. Maanalaiset tila- ja aluevaraukset osoitetaan maanalaista asemakaavaa koskevalla kartalla ja maanpäällisten toimintojen osalta asemakaavan laajennusta koskevalla kartalla. Kokonaisuus tarkastellaan tällä yleiskaavallisella tarkastelulla.

Mahdollinen lausunto on toimitettava 5.4.2019 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, tekninen toimi, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi tai sähköpostitse tekninen.kirjaamo@pyhajarvi.fi

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Sami Laukkanen, sami.laukkanen@pyhajarvi.fi, puh. 044-4457 684 ja kaavakonsultti Iikka Ranta, iikka.ranta@sweco.fi, puh. 040-7631 061.

 

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI

TEKNINEN LAUTAKUNTA

 
Päiväys: 
Ke 06.03.2019 - Pe 05.04.2019