Olet täällä

Pyhäjärvi-lisä käyttöön

Pyhäjärven kaupungin lisäpalkkatukimallia on uudistettu ja tuen määrää nostettu
 
Hyvä pyhäjärvisen yrityksen ja yhdistyksen edustaja!

Tuen määrä on nyt 400 e/kk eikä  sitä ei ole sidottu te- keskuksen palkkatukeen.  Tuen ehtoina on mm., että palkattava on ollut työmarkkinatuella vähintään 300 päivää ja työsuhteen tulisi kestää vähintään 6 kuukautta tai 8 kuukautta, jos palkattavalle haetaan myös te- keskuksen palkkatukea.
 Työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa. Näillä ehdoilla pyritään siihen, että henkilön ns. työssäoloehto täyttyy.

Aikaisemmasta poiketen kaupungilta ei tarvitse hakea erikseen hyväksyntää asialle, vaan riittää kun tukihakemuksen yhteydessä toimittaa dokumentit (työsopimusjäljennös, todisteet palkanmaksusta) Nämä on mahdollista toimittaa sähköisesti (turvattu yhteys)

Kannattaa kuitenkin varmistaa tuen saamiseksi se, että palkattavaksi aiottava henkilö kuuluu edellä mainitun vähintään 300 päivää työmarkkinatuella olleiden joukkoon.  Tämän voi tarkistaa kaupungilta

Tuen tarkoitus

Parantaa järjestöjen ja yritysten edellytyksiä palkata pyhäjärvisiä pitkäaikaistyöttömiä kaupungin työllisyydenhoidon päämääriä tukeviin työtehtäviin ja mahdollistaa jo pitempään työttömänä olleiden henkilöiden pääsyä työhön kiinni.

Tuen saaja

 Pyhäjärviset yhdistykset, paikallisosastot ja pyhäjärviset yritykset

Tuen ehdot tiivistelmä:

  • Palkattava ollut työttömänä vähintään 300 työmarkkinatukipäivää
  • Maksettava sopimuksen mukaista tai tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä
  • Työaika 6 kk tai jos haetaan myös te- keskuksen palkkatukea 8 kk
  • Työaika viikossa on vähintään 18 tuntia

 

Näille sivuille laaditaan jatkossa vielä tarkempi ohje tuen edellytyksistä ja hakemisesta

Yhteyshenkilönä työllisyyskoordinaattori Ritva Rönkkö 0444457651

 

Päiväys: 
Ma 19.06.2017 - Ke 19.06.2019