Olet täällä

Minun arkeni ja elämäni -kysely

Millaista ihmisen arki ja elämä on? Pyhäjärvinen, kerro siitä meille! 

 

 

Mikä arjessasi ja elämässäsi on hyvin? Mikä huolettaa tai mihin kaipaat muutosta? Mikä saisi huolesi häviämään?

 

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia eli hyvää arkea ja elämää. Työn tueksi tarvitsemme tietoa siitä, millaiseksi asukkaat oman arkensa ja elämänsä kokevat ja kaipaavatko he muutosta voidakseen hyvin. Toukokuun aikana keräämme tätä arvokasta kokemustietoa 28 Pohjois-Pohjanmaan kunnassa ensimmäistä kertaa samalla kyselyllä. Pyhäjärvi on mukana tiedonkeruussa.

 

Kyselyssä kysytään mm. vastaajan kokemusta oman arjen ja elämän osa-alueista (esim. ihmissuhteista, turvallisuuden tunteesta ja mielen hyvinvoinnista). Lisäksi pyydämme arviota arjesta ja elämästä kokonaisuutena ja siitä, kaipaako vastaaja muutosta. Muutosta kaipaavalta kysymme, mihin hän eniten toivoo muutosta ja mitä hän itse ja muut voisivat tehdä muutoksen toteutumiseksi. Kysely on tarkoitettu kaikille ikäryhmille peruskoulun 7. luokasta alkaen. Tuloksia hyödynnetään mm. asukkaille tarkoitettujen palvelujen, avun ja tuen kehittämisessä.

 

Miten kyselyyn voi vastata?

 

Pyhäjärviset voivat vastata kyselyyn internetissä:

 

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella, joita löytyy Yläympyrän tuvalta

 

Kyselyyn voi vastata viimeistään pe 28.5.2021. Kun myöhemmin raportoimme tuloksista, varmistamme, ettei vastaajan henkilöllisyys paljastu eikä häntä voida vastausten perusteella tunnistaa.

 

Järjestöille ja yhdistyksille on oma Meidän arkemme ja elämämme -kysely, jossa järjestöjen työntekijät ja/tai luottamushenkilöt yhdessä vastaavat järjestön tai yhdistyksen kohderyhmän elämään ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Yhdistys voi tarvittaessa vastata kyselyyn useamman kerran eri kohderyhmien ja/tai toimintakuntien näkökulmasta. Järjestöjen ja yhdistysten kysely löytyy täältä: https://link.webropol.com/s/arkemme2021

 

Kyselyt toteuttavat yhdessä Pyhäjärven kaupunki ja sote-uudistusta Pohjois-Pohjanmaalla edistävä POPsote-hanke.

Lisätietoja:

 

yhteisöasiamies Eeva Vaskilampi, Pyhäjärven kaupunki

044 4457 608, eeva.vaskilampi@pyhajarvi.fi 

 

Päiväys: 
Ma 10.05.2021 - Su 30.05.2021