Olet täällä

Leppämäen tuulivoimapuisto, kysely sosiaalisista vaikutuksista

Megatuuli Oy / Leppämäki Wind Farm Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pohjois-Pohjanmaalle Pyhäjärven Leppämäen alueelle, Pyhäjärven kaupungin eteläosaan.
Hankealue rajautuu lounaassa Pihtiputaan kuntarajaan. Hankealueelta on etäisyyttä Pyhäjärven keskustaan noin 20 km ja Pihtiputaan keskustaan noin 16 km.
 
Hankealueelle suunnitellaan enintään 6 voimalan tuulivoimapuistoa, jossa voimaloiden yksikköteho tulisi olemaan enintään 10 MW.
Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on noin 200 metriä, roottorin halkaisija noin 200 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 300 metriä.
 
Hankkeessa on meneillään ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely), johon liittyy kysely.
YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi. YVA-menettelyyn saavat osallistua kaikki ne, joita hanke kiinnostaa.
 
Kyselyn vastausaikaa on sunnuntaihin 12.2.2023 saakka. Kyselyyn pääset osoitteesta https://zef.fi/s/14qm4qq9/
 
Mikäli et pysty vastaamaan netissä, paperilomakkeen valmiiksi maksettuine vastauskuorineen voi pyytää YVA-konsultilta (suunnitteluavustaja Tuija Junttila, tuija.junttila@sweco.fi, puh. +358 50 3160 090).
 
Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti (YVA-konsultti ja hankevastaava). Vastauksista kootaan yhteenveto, ja tuloksia hyödynnetään YVA-menettelyssä.
Raportti ja tulosten muu tiedotus tehdään niin, että yksittäisiä vastaajia ei pysty tunnistamaan.
 
 
 
 
Lisätietoja hankkeesta ja kyselystä:
YVA-konsultti Sweco,
projektipäällikkö Jatta Salmi (jatta.salmi@sweco.fi, puh. 050 919 5465)
 
 
Hankevastaava Megatuuli Oy / Leppämäki Wind Farm Oy,
projektipäällikkö Henna Hyttinen (henna.hyttinen@megatuuli.fi, 040 533 0491)
 
 
Mikäli tavoittelet puhelimella eikä soittohetkellä ole mahdollista vastata, soitetaan sinulle jossain vaiheessa takaisin.
Päiväys: 
To 19.01.2023 - Ma 13.02.2023