Olet täällä

Kaupungin hyvinvointikysely saa kiitosta

Pyhäjärven kaupungin hyvinvointikysely saa vastaajiltaan kiitosta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kaupungissa kerättiin asukkaiden henkilökohtaisia kokemuksia arjen hyvinvoinnista ja hyvinvointia vahvistavista tekijöistä sekä tietoa mitä asioita tulisi kehittää. Pyhäjärviset pääsevät vastauksillaan vaikuttamaan myös Pyhäjärven hyvinvointimallin valmisteluun. Kysyimme asukkailta, mitkä ovat erityisen tärkeitä toimintamalleja Pyhäjärvellä. Vastaajien suuri määrä 338 yllätti positiivisesti. Vastausten analysointiin ei olla vielä päästy, kun poikkeusolot ovat vaatineet omat valmistelunsa. Kysely päättyi juuri samaan aikaan maaliskuun puolessa vä-lissä kuin koronavirusepidemia Suomessa alkoi. Lupaamme julkaista hyvinvointikyselyn vastauksia toukokuun aikana. Avoimessa kysymyksessä, mitä muuta haluaisit sanoa, tulee esille kaupunkilaisten vahva halu osallistua ja vaikuttaa.

”Tämän tyyppisiä kyselyitä pitäisi tehdä kaupungin asukkaille enemmän meille tärkeistä asioista,”

”Kiitos tästä kyselystä! Positiivista, että asukkailta kysytään näkemyksiä, ideoita ja kokemuksia omasta hyvinvoinnista.”

”Kiitokset kyselyn järjestäjille, ja menestystä pyrkimyksillenne Pyhäjärven ja pyhäjärvisten hyvinvoinnin edistämiseksi!”

”Hyvä, että tällaisia kyselyitä järjestetään ja pyritään kehittämään asioita ja etenkin on tärkeää kuulla kuntalaisia, kun heidän käyttämiään palveluita yms. kehitetään.”

Arvonta kyselyyn yhteystiedot jättäneiden kesken on suoritettu ja voittajiin on oltu yhteydessä. Kymmenelle arvonnassa voittaneella lähetetään kotiin Pyhäjärven kuntahistoriakirja: Savon porstuassa, Pohjan-maan peräkammarissa Pyhäjärven kunnan historia 1860 -luvulta 2010 -luvulle.

 

Lisätiedot:

Hyvinvointi-sote projektipäällikkö

Arja Rantapelkonen

p. 040 359 2867

etunimi.sukunimi(at)pyhajarvi.fi

Päiväys: 
Ke 29.04.2020 - Pe 29.05.2020